مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حرب الفساد


معنی حرب الفساد

حرب الفساد. [ ح َ بُل ْ ف َ ] (اِخ ) جنگی است مر بنی طی را که ابوعبیده ایشان را در آن به اسلام بازگردانید. (معجم البلدان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حرب الفساد اینجا را کلیک کنید

هم معنی حرب الفساد


ترجمه حرب الفساد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حرب الفسادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حرب

حرب .[ ح َ ] (اِخ ) خثعمی . تابعی است . (الاصابة ج 2 ص 78).

معنی حرباناک

حرباناک . [ ح ِ ] (ص مرکب ) باحربا. پرحربا: ارض ٌ مُحَرْبیة؛ زمینی حرباناک . (منتهی الارب ) (صراح ).

معنی حرب

حرب .[ ح َ ] (اِخ ) ابن هلال . رجوع به حرب بن ابی حرب شود.

معنی حربات

حربات . [ ح َ رَ / ح َ ](ع اِ) ج ِ حَربة. (منتهی الارب ). فسادهای دین . || نیزه زنیها. || سلب های مال کسان .

معنی حرب کردن

حرب کردن . [ ح َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) جنگیدن . جنگ کردن .

معنی حربا

حربا. [ ح ِ ] (ع اِ) حرباء. حربایه . سمندر. آفتاب گردک . آفتاب پرست . جحل . خامالاون . ابوقلمون . ابوحذر. بوقلمون . آفتاب گردش . اسدالارض . پژمره . مارپلاس . خور. انگلیون . روزگردک . (مهذب الاسماء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: