مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالصدید


معنی حجرالصدید

حجرالصدید. [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ] (ع اِ مرکب ) خماهان . (داود ضریرانطاکی ). و ظاهراً این صورت مصحف حجرالحدید باشد.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالصدید اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالصدید


ترجمه حجرالصدید


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالصدیدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالشغزی

حجرالشغزی . [ ح َ ج َرُش ْ ش َ زا ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالشغری شود.

معنی حجرالعروی

حجرالعروی . [ ح َ ج َ رُل ْ ؟ ] (ع اِ مرکب ) دمشقی گوید: و هو انواع اجودها الاحمر الشبیه بلون المغرة العراقیة الحمراء او لون النیلگون و فیه صلابة الیاقوت من غیر صفرته التی تشوب الحمرة منه . (نخبةالدهر

معنی حجرالفتیله

حجرالفتیله . [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ ل َ ] (ع اِ مرکب ) پنبه ٔ کوهی . آذرشست . مخاط الشیطان غزل السعالی و بگفته ٔ ابن البیطار آنرا طلق نیز گویند و این یکی از معانی طلق است . آمیان طس (تباه نشدنی ) قسم س

معنی حجرالشفاف

حجرالشفاف . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالقیشور شود.

معنی حجرالصفر

حجرالصفر. [ ح َ ج َ رُص ْ ص ُ ] (ع اِ مرکب ) صاحب نخبةالدهر گوید: و حجر الصفر سماه ارسطو ایضاً مغناطیس النحاس الاصفر و الاحمر و هو حجر مشوب بصفرة و غبرة و کمودةو اذا قرب منه النحاس التصق به . (نخبةالد

معنی حجرالشغری

حجرالشغری . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ را ] (ع اِ مرکب ) یاقوت گوید: الغین و الشین معجمتان وراء بوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و الاول اکثر و لم اجد فی کتب اللغة کلمة علی شغز الا ماذکره الازهری عن ابن الاع

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: