مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حثلب


معنی حثلب

حثلب . [ ح ِ ل ِ ] (ع اِ) دردی روغن و مسکه . (منتهی الارب ). خره . حُثلم . حثفر. عکر.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حثلب اینجا را کلیک کنید

هم معنی حثلب


ترجمه حثلب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حثلبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حثوة

حثوة. [ ح ُ وَ ] (ع اِ)پاره ٔ خاک . ج ، حُثی . (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ).

معنی حثل

حثل . [ ح َ ] (ع اِ مص ) بدشیرخوردگی کودک . || تبه حالی . || (اِ) فرومایه و بلایه از هر چیزی . و منه الحدیث : اعوذبک أن أبقی فی حثل من الناس . (منتهی الارب ). حثالة.

معنی حثفلة

حثفلة. [ ح َ ف َ ل َ ] (ع مص ) نوشیدن حثفل را از دیگ . (فعل بی مصدر در منتهی الارب ).

معنی حثلة

حثلة. [ ح َ ل َ ] (ع مص ) کلان شکم گردیدن . (فعل بی مصدر در منتهی الارب ).

معنی حثفل

حثفل . [ ح ُ ف ُ ] (ع اِ) لغتی است در حُطفل در تمام معانی آن . || لغتی است در حتفل بفوقانی . بقیه ٔ شوربا یا اشکنه ٔ باقی زیر شوربا. || دردی روغن . خره . || مال بلایه . || چرک زهدان . || مردم فرومایه

معنی حثلم

حثلم . [ ح ِ ل ِ ](ع اِ) حثلب . عکر. خره . دردی روغن . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<