مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حثفرة


معنی حثفرة

حثفرة. [ ح ُ ف ُ رَ ] (ع اِ) خس ریزه . || تیرگی آب که در تک سبو نشیند. (منتهی الارب ). خره . لرد. لرت .

معنی حثفرة- ترجمه حثفرة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حثفرة اینجا را کلیک کنید

هم معنی حثفرة


ترجمه حثفرة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حثفرةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حثمة

حثمة. [ح َ م َ ] (اِخ ) رجوع به ابوحثمة و منتهی الارب شود.

معنی حثرم

حثرم . [ ح ِ رِ ] (ع اِ) اِربنه . یا طرف اربنه . || دایره زیر بینی میان لب زبرین .

معنی حثمة

حثمة. [ح َ م َ ] (اِخ ) نام زنی است از عرب . (منتهی الارب ).

معنی حثمة

حثمة. [ ح ُ م َ ](ع اِ) جای فروریختن آب نزدیک سدّ. (منتهی الارب ).

معنی حثفال

حثفال . [ ح ِ ] (ع مص ) حثفلة.

معنی حثماء

حثماء. [ ح َ ] (ع اِ) بقیه ٔ ریگ در وادی . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter