مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حبیب تجیبی


معنی حبیب تجیبی

حبیب تجیبی . [ ح َ ب ِ ت َ ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن شهید شود.

معنی حبیب تجیبی- ترجمه حبیب تجیبی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حبیب تجیبی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حبیب تجیبی


ترجمه حبیب تجیبی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حبیب تجیبیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حبیب سلامانی

حبیب سلامانی . [ ح َ ب ِ س َ ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن عمرو و حبیب بن فویک شود.

معنی حبیب انصاری

حبیب انصاری . [ ح َ ب ِ اَ ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن یسار شود.

معنی حبیب حرون

حبیب حرون . [ ح َ ب ِ ح َ ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن مهلب شود.

معنی حبیب سلمی

حبیب سلمی .[ ح َ ب ِ س َ ل َ ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن حمامة شود.

معنی حبیب سلمی

حبیب سلمی . [ ح َ ب ِ س َ ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن ربیعه ٔ سلمی شود.

معنی حبیب باغنوی

حبیب باغنوی . [ ح َب ِ ن َ ] (اِخ ) رجوع به حبیب اﷲ باغنوی شیرازی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: