مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حبیب اﷲ قمی


معنی حبیب اﷲ قمی

حبیب اﷲ قمی .[ ح َ بُل ْ لاهَِ ق ُ ] (اِخ ) ابن زین العابدین . وفات او در 1359 هَ . ق . است . او راست : دررالفوائد در شرح و ترجمه ٔ کشف الفوائد. (الذریعة ج 4 ص 30 و ج 8 ص 130).

معنی حبیب اﷲ قمی- ترجمه حبیب اﷲ قمی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حبیب اﷲ قمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حبیب اﷲ قمی


ترجمه حبیب اﷲ قمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حبیب اﷲ قمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حبیبة

حبیبة. [ ح َ ب َ ] (اِخ ) ام موسی . سریه ای از سراری علی (ع ). رجوع به ام موسی شود.

معنی حبیب الروم

حبیب الروم . [ ح َبُرْ ر ] (اِخ ) رجوع به حبیب بن مسلمةبن مالک شود.

معنی حبیبة

حبیبة. [ ح َ ب َ ] (اِخ ) دخت ابی امامة اسعدبن زرارة. سهل بن حنیف او را تزویج کرد و ابوامامة اسعدبن سهل ازو متولد گشت و پیغمبر او را به نام جد مادریش اسعد نامید و ابوامامة کنیت داد. خواهر حبیبة رفاعة

معنی حبیب اﷲ شیرازی

حبیب اﷲ شیرازی . [ ح َ بُل ْ لاهَِ ] (اِخ ) رجوع به حبیب اﷲ باغنوی و میرزاجان شود.

معنی حبیب الغزی

حبیب الغزی . [ ح َ بُل ْ غ زْزی ] (اِخ ) یکی از صحابه و پدر طلق بن حبیب است . (قاموس اعلام ترکی ). و ظاهراً تصحیف حبیب العنزی باشد.

معنی حبیب اﷲ طبیب

حبیب اﷲ طبیب . [ ح َ بُل ْ لاهَِ طَ ] (اِخ ) (مسیح الدین ...) برادرزاده ٔ مولانا عزالدین حسین طبیب بود که در زمان میرزا سلطان ابوسعید از اطباء زمان در میدان حذاقت گوی مسابقت میربود و مولانا حبیب اﷲ نی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter