مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حافظ احمدپاشا


معنی حافظ احمدپاشا

حافظ احمدپاشا. [ ف ِ اَ م َ ] (اِخ ) رجوع به احمدپاشا و قاموس الاعلام شود.

معنی حافظ احمدپاشا- ترجمه حافظ احمدپاشا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حافظ احمدپاشا اینجا را کلیک کنید

هم معنی حافظ احمدپاشا


ترجمه حافظ احمدپاشا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حافظ احمدپاشامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حافظ بغدادی

حافظ بغدادی . [ ف ِ ظِ ب َ ] (اِخ ) رجوع به علی بن عمر... شود.

معنی حافظ بلقینی

حافظ بلقینی . [ ف ِ ظِ ب ُ ] (اِخ ) رجوع به عبداﷲبن احمد بلقینی شود.

معنی حافظ پناهی

حافظ پناهی . [ ف ِ پ َ ] (اِخ ) به کمان ابرو مشهور است ، وی از اهل خراسان بود، و آواز خوب داشت چنانکه دو سه جا وظیفه می گرفت ، صاحب طبع نیک و دیوانیست . (ترجمه ٔ مجالس النفائس ص 147).

معنی حافظ بغدادی

حافظ بغدادی . [ ف ِ ظِ ب َ ] (اِخ ) علی بن انجب بن عثمان ، معروف به ابن ساعی . مورخ بغدادی . متوفی بسال 674 هَ . ق . (حبیب السیرج 3 جزء 1 ص 40). رجوع به ابن ساعی تاج الدین شود.

معنی حافظ

حافظ. [ ف ِ ] (اِخ ) محمدبن ناصر سلامی ، منسوب به مدینةالسلام بغداد. محدث است .

معنی حافظ تربتی

حافظ تربتی . [ ف ِ ظِ ت ُ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حافظ شربتی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: