مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حافظ ابراهیم


معنی حافظ ابراهیم

حافظ ابراهیم . [ ف ِ اِ ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم فهمی شاعر. یکی از وکلای دارالکتب مصر. مولد او بسال 1873 م . در قاهره وی مدتی در زمره ٔ صاحب منصبان مصری در سودان خدمت کرد و سپس به مصر آمد و ملازم محمد عبده بود تا در 1911 م . در دارالکتب مشغول کار شد. منفلوطی در مختارات خود او را از شعرای طبقه ٔ اول شمرده ، شعر او در ممالک عرب مشهور است و درآن لغت کهن بسیار استعمال کرده است . او راست : البؤساء، ترجمه از تیره بختان (بینوایان ) ویکتور هوگو که در سال 1903 م . چاپ شده و نیز مقدمه ٔ علوم تربیتی (التربیة الاولیة) و دیوان او در سه جزء بسالهای 1319 و 1326 هَ . ق . چاپ شده و کتابچه ای در اقتصاد. و لیالی سطیح در انتقاد اخلاق عمومی و الموجز در علم اقتصاد که همه چاپ شده است . (معجم المطبوعات ص 736 و 737).

معنی حافظ ابراهیم- ترجمه حافظ ابراهیم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حافظ ابراهیم اینجا را کلیک کنید

هم معنی حافظ ابراهیم


ترجمه حافظ ابراهیم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حافظ ابراهیممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حافظ بلقینی

حافظ بلقینی . [ ف ِ ظِ ب ُ ] (اِخ ) رجوع به عبداﷲبن احمد بلقینی شود.

معنی حافظ جامی

حافظ جامی . [ ف ِ ظِ ] (اِخ ) رجوع به حافظ علی جامی شود.

معنی حافظ باخرزی

حافظ باخرزی . [ ف ِ ظِ خ َ ] (اِخ ) رجوع به حافظ جلاجل باخرزی شود.

معنی حافظ

حافظ. [ ف ِ ](اِخ ) معین الدین خلیفه . یکی از صدور سلطان حسین میرزا تیموری . رجوع به حبیب السیر ج 3 جزو 3 ص 299 شود.

معنی حافظ اسماعیل پاش...

حافظ اسماعیل پاشا. [ ف ِ اِ ] (اِخ ) رجوع به اسماعیل پاشا و قاموس الاعلام ترکی شود.

معنی حافظ

حافظ. [ ف ِ ] (اِخ ) محمد (الحاج ). او راست : الکلام المتین فی معرفةالبراهین که در مطبعةالمعارف مصر بطبع رسیده است . (معجم المطبوعات ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: