مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حافر


معنی حافر

حافر. [ ف ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از حفر. کننده ٔچاه و جز آن . (غیاث ). || (اِ) سنب . سم . (مهذب الاسماء). سم ستور. (منتهی الارب ). سم اسب و استر و خر. سنب چارپای . ج ، حوافر. (مهذب الاسماء). حافر، هو غیرالمشقوق فی ذوات الاربع و هو عرض القرن فی ذوات الاظلاف و لم یجتمع القرن و الحافر فی الحیوان الا الکرکدن المعروف بحمارالهند. کذا قال فی التشریح و یذکر عند اصوله ولکن افرد فی المقالات حوافرالخیل فذکر ان التجربة شهدت لفاطرها [ کذا ]بأنه یلین کل صلب حتی انه یجعل الزجاج منطرقاً و ان حافرالبغلة یمنع الولادة. (تذکره ٔ ضریر انطاکی ج 1 ص 116). || نوعی صدف که به سم ستور ماند. - ذوات الحافر ؛ اسب و استر و خر و آنچه بدان ماند.

معنی حافر- ترجمه حافر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حافر اینجا را کلیک کنید

هم معنی حافر

سم : حافر، ناخن حیوانات
حفار : 1 حافر، حفرکن، کننده 2 قبرکن، گورکن


ترجمه حافر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حافرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حافان

حافان .[ حاف ْ فا ] (ع اِ) دو رگ است سبز در زیر زبان ، الحاف ّ یکی . (مهذب الاسماء). دو رگ سبز که زیر زبانند.

معنی حافد

حافد. [ ف ِ ] (اِخ ) یکی از قلاع صنعاء یمن ، از حازه ٔ بنی شهاب . (معجم البلدان ).

معنی حافدة

حافدة. [ ف ِ دَ ](ع اِ) نواسه ٔ دخترینه . ج ، حوافد. (مهذب الاسماء).

معنی حافة

حافة. [ ف َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ حائف ، بمعنی ستمگر. || (اِخ ) نام موضعی است . (منتهی الارب ).

معنی حافة

حافة. [ ف َ ] (ع اِ) کنار چیزی . کناره ٔ رود. ج ، حافات . (مهذب الاسماء). || حاجت . || سختی . شدّت . || گاو خرمن کوبی که بر کناره باشد و نسبت به گاوان همراه خود زیاده تر گردش دارد. (منتهی الارب ).

معنی حافظ

حافظ.[ ف ِ ] (اِخ ) ابن ساقی . رجوع به حافظ بغدادی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: