مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حارثة


معنی حارثة

حارثة. [ رِ ث َ ] (اِخ ) ابن یزید ابی زهیربن امری ٔ القیس الانصاری الخزرجی صحابی است و بستی به نقل از محمدبن فلیح و او به نقل از موسی بن عقبة، آرد که حارثة وقعه ٔ بدر رادرک کرد و ابراهیم بن منذر، به نقل از محمدبن فلیح ، نام او را خارجه آرد و در این معنی با بستی مخالف است . و چون بستی و ابراهیم بن منذر هر دو از محمدبن فلیح روایت کنند، مخالفت این دو با یکدیگر عجیب است . رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سنه ٔ 1323 ج 1 ص 311 شود.

معنی حارثة- ترجمه حارثة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حارثة اینجا را کلیک کنید

هم معنی حارثة


ترجمه حارثة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حارثةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حارج

حارج . [ رِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از حرج . || مرد گناهکار. (منتهی الارب ).

معنی حارثة

حارثة. [ رِ ث َ ] (اِخ ) ابن وهب خزاعی مادر او ام کلثوم ، دختر جرول بن مالک خزاعیة است و برادر مادری عبیداﷲبن عمر است .حارثة صحابی و محدث است . از پیغمبر(ص ) و حفصة دختر عمر و جز او روایت دارد. او را

معنی حارثی

حارثی . [ رِ ] (اِخ ) مروزی . رجوع بحارثی علاءالدین ... شود.

معنی حارثة

حارثة. [ رِ ث َ ] (اِخ ) ابن مالک بن عضب بن جشم بن الخزرج از بنی مخلدبن عامربن زریق انصاری زرقی . واقدی و ابن عبدالبر او را در زمره ٔ کسانی که وقعه ٔ بدر را درک کرده اند آرند و بنابراین باید او را در

معنی حارثی

حارثی .[ رِ ] (اِخ ) الواعظ. رجوع به ابی طالب المکی شود.

معنی حارثی

حارثی . [ رِ ] (اِخ ) حسین بن عبدالصمد. رجوع به حسین بن عبدالصمدبن محمدالجُبَعی العاملی الحارثی الهمدانی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter