مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی غیاث شیرازی


معنی غیاث شیرازی

غیاث شیرازی . [ ث ِ ](اِخ ) دولتشاه سمرقندی گوید: غیاث از شاعران شیراز،معاصر سلطان ابراهیم و مردی دانا و مورخ و خوش طبع بود. وی مذهب تشیع داشت و در مناقب خاندان علی (ع ) قصایدی غراء سروده است . او راست قطعه ای به مطلع زیر: تهتک در سخن گفتن زیانست تأمل کن تأمل کن تأمل . (از تذکره ٔ دولتشاه سمرقندی ). از نقل باقی اشعار وی بعلت سستی و ضعف ترکیب خودداری شد. رجوع به تذکره ٔ مزبور شود.

معنی غیاث شیرازی- ترجمه غیاث شیرازی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد غیاث شیرازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی غیاث شیرازی


ترجمه غیاث شیرازی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه غیاث شیرازیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی غیاث یزدی

غیاث یزدی . [ ث ِ ی َ ] (اِخ ) رجوع به غیاث نقشبند شود.

معنی غیاث شیرازی

غیاث شیرازی . [ ث ِ] (اِخ ) رجوع به غیاث الدین منصوربن صدرالدین شود.

معنی غیاث طبیب

غیاث طبیب . [ ث ِ طَ ] (اِخ ) رجوع به غیاث الطبیب شود.

معنی غیاث طغائی

غیاث طغائی . [ث ِ طَ ] (اِخ ) (امیر...) از امرا و ملازمان جهانگیرمیرزا بود. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 227 شود.

معنی غیاث آباد

غیاث آباد. (اِخ ) دهی است جزء دهستان قشلاق بزرگ بخش گرمسار شهرستان دماوند که در 5هزارگزی باختر گرمسار و 4هزارگزی ایستگاه گرمسارقرار دارد. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 79 تن است که به زبانهای فارسی و ت

معنی غیاث کاشانی

غیاث کاشانی . [ ث ِ ] (اِخ ) رجوع به غیاث نجومی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: