مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی غمغمة


معنی غمغمة

غمغمة. [ غ َ غ َ م َ ] (ع مص ) بانگ کردن گاوان در حال ترسیدن . (تاج المصادر بیهقی ). بانگ کردن گاوان هنگام ترس . (از اقرب الموارد). || بانگ کردن مبارزان در جنگ . (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). بانگ کردن دلیران هنگام کارزار. (از اقرب الموارد). || زیرلبی حرف زدن . (دزی ج 2 ص 228). || (اِ) بانگ گاوان وقت بیم . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). بانگ . ج ، غَماغِم . (مهذب الاسماء). || بانگ و خروش دلیران در کارزار. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || سخن ناپیدا. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سخنی که آشکار و روشن نباشد. (از اقرب الموارد). و اما غمغمة قضاعة فصوت لایفهم بقطع حروفه . (درة الغواص حریری ).

معنی غمغمة- ترجمه غمغمة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد غمغمة اینجا را کلیک کنید

هم معنی غمغمة


ترجمه غمغمة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه غمغمةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی غمص

غمص . [ غ َ م ِ ] (ع ص ) عیبگیر: رجل غمص علی النسب ؛بسیار عیب گیرنده بر نسب مردم . (از اقرب الموارد).

معنی غمض

غمض . [ غ َ ] (ع مص ) آسان داشتن از کسی درخرید و فروخت . (منتهی الارب ). تساهل و آسان گیری در بیع. غموض هم آمده است . (از اقرب الموارد). || رفتن . (منتهی الارب ). رفتن در زمین و از نظر ناپدید شدن . (ا

معنی غمگن

غمگن . [ غ َ گ ِ ] (ص مرکب ) مخفف غمگین . با غم و اندوه . صاحب غم . محزون . رجوع به غم و غمگین شود : ای آنکه غمگنی و سزاواری وندر نهان سرشک همی باری . رودکی . هر آنجا که ویران بد آباد کرد دل غمگنا

معنی غمگسار

غمگسار. [ غ َ گ ُ ] (نف مرکب ) بمعنی غمزدای ... و چیزی که دورکننده ٔ غم بود. (از برهان ). آنچه اندوه ببرد. آنچه غم را دور کند : نه ز گیتی غمگساری اندر او جز بانگ غول نه ز مردم یادگاری اندر او جز است

معنی غمق

غمق . [ غ َ م ِ ] (ع ص ) جای نمناک . المکان الذی رکبه الندی . || بلد غمق ؛ شهری که آب بسیار و هوای نمناک داشته باشد. کثیرالمیاه رطب الهواء. (اقرب الموارد). || نبات غمق ؛ گیاه گنده و تباه بوی از فزونی

معنی غمکده

غمکده . [ غ َ ک َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) جایگاه غم و اندوه . غمخانه . غم سرا. ماتمکده . بیت الحزن . خانه ٔ دلگیر : ناف تو بر غم زدند غم خور خاقانیا کآنکه جهان را شناخت غمکده شد جان او. خاقانی . خاکش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: