مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قوامی گنجوی


معنی قوامی گنجوی

قوامی گنجوی . [ ق َ ی ِ گ َ ج َ ] (اِخ ) از شاعران است . او را استاد قوامی مطرزی خباز میخوانند و عم شیخ نظامی میدانند. گویند میان او و حکیم سوزنی مهاجات بوده . وی در صنایع و بدایع سخن صاحب مهارت است و در قصیده ای که مطلع آن این است : ای فلک راهوای قدر تو بار وی ملک را ثنای صدر تو کار جمیع صنایع شعری را آشکار فرموده است . او راست : دلا امروز کاری کن که فریادت رسد فردا چه باشی طالب دنیا کز آن غالب شود سودا ز دام آز بیرون جه که یونس خور بود ماهی ز بید ناز فارغ شو که وامق کش بود عذرا. تو در دنبال دنیایی و مرگ اندر قفای تو ز پیشت هیبت شر است و از پس بیم اژدرها. (مجمع الفصحاء ج 1 ص 478).

معنی قوامی گنجوی- ترجمه قوامی گنجوی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قوامی گنجوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی قوامی گنجوی


ترجمه قوامی گنجوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قوامی گنجویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قوام چه

قوام چه . [ ق َ چ َ ] (اِخ ) یکی از قصبه های بلوک بیضاست . رجوع به جغرافیای غرب ایران صص 108- 109 شود. ده کوچکی است از دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز، سکنه ٔ آن 48 تن . این آبادی را حسام آباد نی

معنی قوامون

قوامون . [ ق َوْوا ] (ع ص ، اِ) ج ِ قوام . (اقرب الموارد) : الرجال قوامون علی النساء بما فضل اﷲ بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اﷲ و اللاتی تخافون نشوزهن فع

معنی قوامی خافی

قوامی خافی . [ ق َ ی ِ ] (اِخ ) میر قوام الدین نصراﷲ. از شاعران است . وی کتابی نیز در طریقت تصنیف کرده و آن راجنون المجانین نام نهاد. کلمات بدیع و سخنان غریب درآن مندرج است . معاصر شاهرخ میرزا بود. ول

معنی قوام السنة

قوام السنة. [ ق ُ مُس ْ س ُن ْ ن َ ] (اِخ ) اسماعیل بن محمدبن فضل بن علی قرشی طلحی تیمی اصفهانی ، مکنی به ابوالقاسم . از بزرگان حافظان حدیث است که در تفسیر و حدیث امام عصر خود بود. وی در حدیث از استاد

معنی قوامع

قوامع. [ ق َ م ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قامعة. هرچه که انسان را از خواهشهای طبع و نفس و هوی ̍ برکند و بازدارد و آن عبارت از امتدادات اسمائی و تأییدات الهی است برای اهل عنایت در سیر الی اﷲ. (از تعریفات ).

معنی قوانیون

قوانیون . [ ] (معرب ، اِ) رجوع به قوانیا شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter