مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلنج خانلو


معنی قلنج خانلو

قلنج خانلو. [ق ِ ل ِ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان اردبیل ، واقع در 39هزارگزی باختری گرمی و 25هزارگزی شوسه ٔ گرمی به اردبیل . موقع جغرافیایی آن جلگه وگرمسیری و سکنه ٔ آن 106 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی قلنج خانلو- ترجمه قلنج خانلو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلنج خانلو اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلنج خانلو


ترجمه قلنج خانلو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلنج خانلومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلندر

قلندر. [ ق َ ل َ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل تپه ٔ فیض اﷲ بیگی بخش مرکزی شهرستان سقز، واقع در 23هزارگزی شمال