مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه ٔ دزسلیمان


معنی قلعه ٔ دزسلیمان

قلعه ٔ دزسلیمان . [ ق َ ع َ ی ِ دُ س ُ ل َ ] (اِخ ) این قلعه در شرق شمس الدین عرب در باوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیای غرب ایران ص 129).

معنی قلعه ٔ دزسلیمان- ترجمه قلعه ٔ دزسلیمان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه ٔ دزسلیمان اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه ٔ دزسلیمان


ترجمه قلعه ٔ دزسلیمان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه ٔ دزسلیمانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دروقه

قلعه دروقه . [ ق َ ع َ ؟ ق َ ] (اِخ ) شهری است از اقلیم ارنیط اندلس . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 79 شود.

معنی قلعه ٔ دزکوه

قلعه ٔ دزکوه . [ ق َ ع َ ی ِ دِ ] (اِخ ) این قلعه در دوفرسنگی قصبه ٔ ده دشت است در کهکیلویه نیم فرسنگ بالای آن کوه وسعت دارد آبش از چشمه ای است شیرین و گوارا در این کوه جنگل بلوط بسیار است . (جغرافیای

معنی قلعه ذکریا

قلعه ذکریا. [ ق َ ع َ ذَ ک َ ری ْ یا ] (اِخ ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان ، واقع در 2هزارگزی شمال خاوری کوزران و کنار رودخانه ٔ قره سو. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن سردسیری است . سکنه

معنی قلعه ده خانجان...

قلعه ده خانجان . [ ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ )دهی است از دهستان دینور بخش شهرستان کرمانشاهان و فعلاً مخروبه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی قلعه دزد

قلعه دزد. [ ق َ ع َ دُ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان بویراحمد سردسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان ، واقع در 16 هزارگزی شمال شوسه ٔ آرو به بهبهان و 22 هزارگزی خاوری بهبهان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هو

معنی قلعه دزصفرخان

قلعه دزصفرخان . [ ق َ ع َ دِ ص َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول ، واقع در 36هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و 3هزارگزی باختری راه آهن اندیمشک به تهران . موقع جغرافیایی آن کو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: