مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه موئی


معنی قلعه موئی

قلعه موئی . [ ق َ ع َ] (اِخ ) دهی است از دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 103هزارگزی شمال میناب ، سر راه مالرو میناب به گلاشکرد. موقع جغرافیائی آن کوهستانی گرمسیری است . سکنه ٔ آن 150 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن خرما، غلات و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. مزارع سیاه کلاغان ، گرم ، پیش سرخ ، گرو سیاه جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی قلعه موئی- ترجمه قلعه موئی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه موئی اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه موئی


ترجمه قلعه موئی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه موئیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه ملبال

قلعه ملبال . [ ق َ ع َ؟ ] (اِخ ) موضعی است و آن کنار نهر ملبال در اندلس قرار دارد. رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 135 شود.

معنی قلعه مشیز

قلعه مشیز. [ ق َ ع َ م َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز بخش مشیز شهرستان سیرجان ، واقع در 114هزارگزی خاور سیرجان ، در مسیر شوسه ٔ کرمان به سیرجان ، موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 700 ت

معنی قلعه ممو

قلعه ممو. [ ق َ ع َ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کسبایربخش حومه ٔ شهرستان بجنورد، واقع در 25هزارگزی شمال باختری بجنورد و یکهزارگزی خاور مالرو بجنورد به شقان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سر

معنی قلعه میرزمان

قلعه میرزمان . [ ق َ ع َ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اشیان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان ، واقع در 18هزارگزی جنوب فلاورجان و یک هزارگزی شوسه ٔ فلاورجان به سفیددشت . موقع جغرافیائی آن جلگه و هوای آن مع

معنی قلعه میرزامراد

قلعه میرزامراد. [ ق َ ع َ م ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج ، واقع در 46هزارگزی شمال خاوری کامیاران و 2هزارگزی جنوب کوماین . موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای آن سردسیری اس

معنی قلعه ملاحسینعلی...

قلعه ملاحسینعلی . [ ق َ ع َ م ُل ْ لا ح ُ س َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فرمشکان سروستان شهرستان شیراز، واقع در 128 هزارگزی جنوب باختری سروستان و 9 هزارگزی شوسه ٔ شیراز به خفر. موقع جغرافیایی آن ک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: