مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دژ


معنی قلعه دژ

قلعه دژ. [ ق َ ع َ دِ ] (اِخ ) ده مرکز دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 100هزارگزی شمال میناب و سر راه مالرو کلاشگرد به میناب . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری است . سکنه ٔ آن 600 تن است . آب آن از رودخانه و محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو و پاسگاه ژاندارمری دارد. مزارع قنبرآباد، محمدآباد، حاجی آبادجزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی قلعه دژ- ترجمه قلعه دژ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دژ اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دژ


ترجمه قلعه دژ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دژمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دوز

قلعه دوز. [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان ، در 6هزارگزی شمال آرو به بهبهان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و گرمسیری مالاریایی است . سکنه ٔ آن 125 تن است

معنی قلعه دنبه

قلعه دنبه . [ ق َ ع َ دُم ْ ب َ ] (اِخ ) در چهار فرسنگی شرق داراب بنا شده و آبش از قنات است . (جغرافیای غرب ایران ). رجوع به قلعه رنبه شود.

معنی قلعه ٔ دزآب

قلعه ٔ دزآب . [ ق َ ع َ ی ِ دِ ] (اِخ ) این قلعه در جنوب شمس الدین عرب در بالای کوه درباوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیایی غرب ایران ص 128).

معنی قلعه دروقه

قلعه دروقه . [ ق َ ع َ ؟ ق َ ] (اِخ ) شهری است از اقلیم ارنیط اندلس . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 79 شود.

معنی قلعه ٔ دزسلیمان

قلعه ٔ دزسلیمان . [ ق َ ع َ ی ِ دُ س ُ ل َ ] (اِخ ) این قلعه در شرق شمس الدین عرب در باوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیای غرب ایران ص 129).

معنی قلعه دوستی

قلعه دوستی . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دالوند بخش زاغه ٔ شهرستان خرم آباد، واقع در 7هزارگزی شمال باختری زاغه و 2هزارگزی شمال اتومبیل رو خرم آباد به بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: