مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دوز


معنی قلعه دوز

قلعه دوز. [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان ، در 6هزارگزی شمال آرو به بهبهان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و گرمسیری مالاریایی است . سکنه ٔ آن 125 تن است . آب آن از رودخانه ٔ خیرآباد و محصول آن غلات ، پشم ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و حشم داری است . صنایع دستی گلیم و جوال بافی است . راه مالرو دارد و ساکنین از طایفه ٔ بویراحمد گرمسیری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی قلعه دوز- ترجمه قلعه دوز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دوز اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دوز


ترجمه قلعه دوز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دوزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه ده

قلعه ده . [ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 12هزارگزی شمال بستان آباد در مسیر شوسه ٔ اردبیل به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیری است . سکنه ٔ آن

معنی قلعه دژ

قلعه دژ. [ ق َ ع َ دِ ] (اِخ ) ده مرکز دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 100هزارگزی شمال میناب و سر راه مالرو کلاشگرد به میناب . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری است .

معنی قلعه ٔ دزکوه

قلعه ٔ دزکوه . [ ق َ ع َ ی ِ دِ ] (اِخ ) این قلعه در دوفرسنگی قصبه ٔ ده دشت است در کهکیلویه نیم فرسنگ بالای آن کوه وسعت دارد آبش از چشمه ای است شیرین و گوارا در این کوه جنگل بلوط بسیار است . (جغرافیای

معنی قلعه رئیسان

قلعه رئیسان . [ ق َ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دزکرد بخش مرکزی شهرستان آباده ، واقع در 75هزارگزی باختری اقلید و 21هزارگزی جنوب راه فرعی خسروشیرین به سرحد چهاردانگه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی

معنی قلعه رباح

قلعه رباح . [ ق َ ع َ رَ ] (اِخ ) از شهرهای بزرگ اقلیم ولجه اندلس است و دارای بارویی است از سنگ وبازارها و حمامها و تجارتخانه ها دارد. (معجم البلدان ). و رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 77 و نخبةالدهر

معنی قلعه ٔ دزسلیمان

قلعه ٔ دزسلیمان . [ ق َ ع َ ی ِ دُ س ُ ل َ ] (اِخ ) این قلعه در شرق شمس الدین عرب در باوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیای غرب ایران ص 129).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: