مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه ده


معنی قلعه ده

قلعه ده . [ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 12هزارگزی شمال بستان آباد در مسیر شوسه ٔ اردبیل به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیری است . سکنه ٔ آن 262 تن است . آب آن از زهاب اوجان چای و چشمه و محصول آن غلات ، یونجه ، درخت تبریزی ، سیب زمینی و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی قلعه ده- ترجمه قلعه ده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه ده اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه ده


ترجمه قلعه ده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه راک

قلعه راک . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جهانگیری بخش مسجد سلیمان شهرستان اهواز، واقع در 33هزارگزی شمال باختری مسجد سلیمان و یکهزارگزی خاوری شوسه ٔ مسجد سلیمان به لالی . موقع جغرافیایی آن کوهست

معنی قلعه راه پونه

قلعه راه پونه . [ ق َ ع َ ن ِ ](اِخ ) دهی است از دهستان مال اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد، واقع در 6هزارگزی جنوب خاوری چقلوندی و 6هزارگزی جنوب خاوری اتومبیل رو خرم آباد به چقلوندی . موقع جغرافیایی

معنی قلعه دوستی

قلعه دوستی . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دالوند بخش زاغه ٔ شهرستان خرم آباد، واقع در 7هزارگزی شمال باختری زاغه و 2هزارگزی شمال اتومبیل رو خرم آباد به بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن

معنی قلعه ٔ دزسلیمان

قلعه ٔ دزسلیمان . [ ق َ ع َ ی ِ دُ س ُ ل َ ] (اِخ ) این قلعه در شرق شمس الدین عرب در باوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیای غرب ایران ص 129).

معنی قلعه ٔ دزآب

قلعه ٔ دزآب . [ ق َ ع َ ی ِ دِ ] (اِخ ) این قلعه در جنوب شمس الدین عرب در بالای کوه درباوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیایی غرب ایران ص 128).

معنی قلعه رحیم

قلعه رحیم . [ ق َ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مال اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد، واقع در 6هزارگزی جنوب اتومبیل رو چقلوندی به بروجرد موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری مالاریایی است . سک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: