مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه ده


معنی قلعه ده

قلعه ده . [ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 12هزارگزی شمال بستان آباد در مسیر شوسه ٔ اردبیل به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیری است . سکنه ٔ آن 262 تن است . آب آن از زهاب اوجان چای و چشمه و محصول آن غلات ، یونجه ، درخت تبریزی ، سیب زمینی و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی قلعه ده- ترجمه قلعه ده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه ده اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه ده


ترجمه قلعه ده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دنبه

قلعه دنبه . [ ق َ ع َ دُم ْ ب َ ] (اِخ ) در چهار فرسنگی شرق داراب بنا شده و آبش از قنات است . (جغرافیای غرب ایران ). رجوع به قلعه رنبه شود.