مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دم دم


معنی قلعه دم دم

قلعه دم دم . [ ق َ ع َ ؟ ] (اِخ ) این قلعه در صومای روی تخته سنگی بنا شده است . (جغرافیای غرب ایران ص 130).

معنی قلعه دم دم- ترجمه قلعه دم دم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دم دم اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دم دم


ترجمه قلعه دم دم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دم دممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه رئیسان

قلعه رئیسان . [ ق َ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دزکرد بخش مرکزی شهرستان آباده ، واقع در 75هزارگزی باختری اقلید و 21هزارگزی جنوب راه فرعی خسروشیرین به سرحد چهاردانگه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی

معنی قلعه دولت

قلعه دولت . [ ق َ ع َ دَ ل َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول ، واقع در 3هزارگزی شمال باختری اندیمشک و کنار شوسه ٔ اندیمشک به خرم آباد. سکنه ٔ آن 30 تن است . (از فرهنگ ج

معنی قلعه ٔ دزسلیمان

قلعه ٔ دزسلیمان . [ ق َ ع َ ی ِ دُ س ُ ل َ ] (اِخ ) این قلعه در شرق شمس الدین عرب در باوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیای غرب ایران ص 129).

معنی قلعه دزصفرخان

قلعه دزصفرخان . [ ق َ ع َ دِ ص َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول ، واقع در 36هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و 3هزارگزی باختری راه آهن اندیمشک به تهران . موقع جغرافیایی آن کو

معنی قلعه رئیسی

قلعه رئیسی . [ ق َ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است مرکز دهستان طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان ، واقع در 122 هزارگزی خاور شوسه ٔ باغ ملک . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری مالاریایی است . س

معنی قلعه راک

قلعه راک . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جهانگیری بخش مسجد سلیمان شهرستان اهواز، واقع در 33هزارگزی شمال باختری مسجد سلیمان و یکهزارگزی خاوری شوسه ٔ مسجد سلیمان به لالی . موقع جغرافیایی آن کوهست

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: