مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه درگاه


معنی قلعه درگاه

قلعه درگاه . [ ق َ ع َ دَ ] (اِخ ) از دههای لاریجان است . (ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 154).

معنی قلعه درگاه- ترجمه قلعه درگاه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه درگاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه درگاه


ترجمه قلعه درگاه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه درگاهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه درا

قلعه درا. [ ق َ ع َ دُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان قنقری پائین بخش بوانات و سرچهان شهرستان آباده ، واقع در 33 هزارگزی جنوب باختر سوریان و 18 هزارگزی شوسه ٔاصفهان به شیراز. سکنه ٔ آن 45 تن است . ای

معنی قلعه دچه

قلعه دچه . [ ق َ ع َ دَچ ْ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول ، واقع در 15هزارگزی جنوب دزفول و 15هزارگزی باختری شوسه ٔ دزفول به شوشتر. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرم

معنی قلعه ده

قلعه ده . [ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 12هزارگزی شمال بستان آباد در مسیر شوسه ٔ اردبیل به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیری است . سکنه ٔ آن

معنی قلعه دختر گبر

قلعه دختر گبر. [ ق َ ع َ دُ ت َ رِ گ َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان خزل شهرستان نهاوند، واقع در 39هزارگزی باختری شهر نهاوند و 2هزارگزی کنگاور کهنه . سکنه ٔ آن 40 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران

معنی قلعه درویش

قلعه درویش . [ ق َ ع َ دَرْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد، واقع در 18هزارگزی جنوب اردل و 12هزارگزی راه عمومی مالرو. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 3

معنی قلعه دم دم

قلعه دم دم . [ ق َ ع َ ؟ ] (اِخ ) این قلعه در صومای روی تخته سنگی بنا شده است . (جغرافیای غرب ایران ص 130).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter