مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه درویش


معنی قلعه درویش

قلعه درویش . [ ق َ ع َ دَرْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد، واقع در 18هزارگزی جنوب اردل و 12هزارگزی راه عمومی مالرو. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 392 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، باغات انگور و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالیبافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی قلعه درویش- ترجمه قلعه درویش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه درویش اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه درویش


ترجمه قلعه درویش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه درویشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه ٔ دزکوه

قلعه ٔ دزکوه . [ ق َ ع َ ی ِ دِ ] (اِخ ) این قلعه در دوفرسنگی قصبه ٔ ده دشت است در کهکیلویه نیم فرسنگ بالای آن کوه وسعت دارد آبش از چشمه ای است شیرین و گوارا در این کوه جنگل بلوط بسیار است . (جغرافیای

معنی قلعه دوستی

قلعه دوستی . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دالوند بخش زاغه ٔ شهرستان خرم آباد، واقع در 7هزارگزی شمال باختری زاغه و 2هزارگزی شمال اتومبیل رو خرم آباد به بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن

معنی قلعه دوستی

قلعه دوستی . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قائدرحمت بخش زاغه ٔ شهرستان خرم آباد، واقع در 17هزارگزی شمال خاوری زاغه و 4هزارگزی شمالی اتومبیل رو خرم آباد به بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای

معنی قلعه دزدان

قلعه دزدان . [ ق َ ع َ دُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طاغنکوه بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 12هزارگزی شمال فدیشه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است سکنه ٔ آن 411 تن است . آب آن از قنات و م

معنی قلعه دنبه

قلعه دنبه . [ ق َ ع َ دُم ْ ب َ ] (اِخ ) در چهار فرسنگی شرق داراب بنا شده و آبش از قنات است . (جغرافیای غرب ایران ). رجوع به قلعه رنبه شود.

معنی قلعه ده خانجان...

قلعه ده خانجان . [ ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ )دهی است از دهستان دینور بخش شهرستان کرمانشاهان و فعلاً مخروبه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: