مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دروقه


معنی قلعه دروقه

قلعه دروقه . [ ق َ ع َ ؟ ق َ ] (اِخ ) شهری است از اقلیم ارنیط اندلس . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 79 شود.

معنی قلعه دروقه- ترجمه قلعه دروقه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دروقه اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دروقه


ترجمه قلعه دروقه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دروقهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دزد

قلعه دزد. [ ق َ ع َ دُ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان بویراحمد سردسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان ، واقع در 16 هزارگزی شمال شوسه ٔ آرو به بهبهان و 22 هزارگزی خاوری بهبهان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هو

معنی قلعه دز

قلعه دز. [ ق َ ع َ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیلاب بالا بخش الوار گرم سیری شهرستان خرم آباد، واقع در 17هزارگزی شمال حسینیه و 7هزارگزی خاور شوسه ٔ خرم آباد به اندیمشک موقع جغرافیایی آن تپه ماهور و

معنی قلعه دزصفرخان

قلعه دزصفرخان . [ ق َ ع َ دِ ص َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول ، واقع در 36هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و 3هزارگزی باختری راه آهن اندیمشک به تهران . موقع جغرافیایی آن کو

معنی قلعه دژ

قلعه دژ. [ ق َ ع َ دِ ] (اِخ ) ده مرکز دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 100هزارگزی شمال میناب و سر راه مالرو کلاشگرد به میناب . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری است .

معنی قلعه دنبه

قلعه دنبه . [ ق َ ع َ دُم ْ ب َ ] (اِخ ) در چهار فرسنگی شرق داراب بنا شده و آبش از قنات است . (جغرافیای غرب ایران ). رجوع به قلعه رنبه شود.

معنی قلعه ده

قلعه ده . [ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 12هزارگزی شمال بستان آباد در مسیر شوسه ٔ اردبیل به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیری است . سکنه ٔ آن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: