مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دره سی


معنی قلعه دره سی

قلعه دره سی . [ ق َ ع َ دَ رِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای سه گانه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان ماکو. از شمال وخاور به دهستان ساری سوباسار و مرز ترکیه و ایران واز جنوب به دهستان به به جیک و چالدران و از باختر به آواجیق محدود است . قسمت شمالی این دهستان معتدل و بقیه کوهستانی سردسیر است . آب مزروعی آن از رودخانه های ساری سوزنگمار و آق چای و چشمه تأمین میگردد. محصولات عمده اش غلات و شغل عمده ٔ ساکنین آن گله داری و صنایع دستی شان گلیم بافی است . صادراتشان روغن و پشم و جزئی غلات است . دهستان قلعه دره سی از 28 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمع نفوس آن در حدود 5990 تن و قراءعمده آن بازرگان ، باغچه چوق دانا، لوی بزرگ و کوچک سنگر، قلعه ٔ جوق کچوت . راه شوسه بازرگان و ماکو و پلدشت از این دهستان عبور مینماید. رودخانه های آن عبارتند از: رودخانه ٔ ساری سو که از باطلاق های کشور ترکیه سرچشمه گرفته از قسمت شمال باختری این دهستان داخل خاک ایران شده و پس از مشروب نمودن بعضی قراء داخل دهستان ساری سوباسار میگردد. رودخانه ٔ زنگمار که از کوههای ساری اوجاق و چرگین سر چشمه گرفته و از قسمت باختر داخل این دهستان میگردد و قسمت اول این رودخانه به نام آق چای معروف و در نزدیکی آبادی شاطر رودخانه ساری و چشمه سارهای بازرگان با این رود ملحق شده و ازوسط این دهستان به طرف خاور جریان دارد. و از همان محل تلاقی دو رودخانه به این طرف به نام زنگمار معروف می باشد و پس از مشروب نمودن مزارع داخل دهستان ساری سوباسار میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی قلعه دره سی- ترجمه قلعه دره سی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دره سی اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دره سی


ترجمه قلعه دره سی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دره سیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دم دم

قلعه دم دم . [ ق َ ع َ ؟ ] (اِخ ) این قلعه در صومای روی تخته سنگی بنا شده است . (جغرافیای غرب ایران ص 130).

معنی قلعه درویش

قلعه درویش . [ ق َ ع َ دَرْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد، واقع در 18هزارگزی جنوب اردل و 12هزارگزی راه عمومی مالرو. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 3

معنی قلعه ده

قلعه ده . [ق َ ع َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 12هزارگزی شمال بستان آباد در مسیر شوسه ٔ اردبیل به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و سردسیری است . سکنه ٔ آن

معنی قلعه دژ

قلعه دژ. [ ق َ ع َ دِ ] (اِخ ) ده مرکز دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 100هزارگزی شمال میناب و سر راه مالرو کلاشگرد به میناب . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری است .

معنی قلعه دوز

قلعه دوز. [ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان ، در 6هزارگزی شمال آرو به بهبهان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و گرمسیری مالاریایی است . سکنه ٔ آن 125 تن است

معنی قلعه ٔ دزسلیمان

قلعه ٔ دزسلیمان . [ ق َ ع َ ی ِ دُ س ُ ل َ ] (اِخ ) این قلعه در شرق شمس الدین عرب در باوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیای غرب ایران ص 129).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: