مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دختر


معنی قلعه دختر

قلعه دختر. [ ق َ ع َ دُ ت َ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، واقع در 15هزارگزی جنوب باختری فریمان و سر راه مالرو عمومی فریمان به پاقلعه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیری است . سکنه ٔ آن 202 تن ، آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی قلعه دختر- ترجمه قلعه دختر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دختر اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دختر


ترجمه قلعه دختر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دخترمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه درا

قلعه درا. [ ق َ ع َ دُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان قنقری پائین بخش بوانات و سرچهان شهرستان آباده ، واقع در 33 هزارگزی جنوب باختر سوریان و 18 هزارگزی شوسه ٔاصفهان به شیراز. سکنه ٔ آن 45 تن است . ای

معنی قلعه دختر

قلعه دختر. [ ق َ ع َ دُ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مؤمن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند، واقع در 19هزارگزی جنوب درمیان و 4هزارگزی خاور مالرو عمومی درمیان به سربیشه . موقع جغرافیایی آن دامنه و معتد

معنی قلعه ٔ دزکوه

قلعه ٔ دزکوه . [ ق َ ع َ ی ِ دِ ] (اِخ ) این قلعه در دوفرسنگی قصبه ٔ ده دشت است در کهکیلویه نیم فرسنگ بالای آن کوه وسعت دارد آبش از چشمه ای است شیرین و گوارا در این کوه جنگل بلوط بسیار است . (جغرافیای

معنی قلعه ٔ دزآب

قلعه ٔ دزآب . [ ق َ ع َ ی ِ دِ ] (اِخ ) این قلعه در جنوب شمس الدین عرب در بالای کوه درباوی کهکیلویه میباشد. (جغرافیایی غرب ایران ص 128).

معنی قلعه دزصفرخان

قلعه دزصفرخان . [ ق َ ع َ دِ ص َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول ، واقع در 36هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و 3هزارگزی باختری راه آهن اندیمشک به تهران . موقع جغرافیایی آن کو

معنی قلعه دروقه

قلعه دروقه . [ ق َ ع َ ؟ ق َ ] (اِخ ) شهری است از اقلیم ارنیط اندلس . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 79 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: