مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دختر


معنی قلعه دختر

قلعه دختر. [ ق َ ع َ دُ ت َ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، واقع در 15هزارگزی جنوب باختری فریمان و سر راه مالرو عمومی فریمان به پاقلعه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیری است . سکنه ٔ آن 202 تن ، آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دختر اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دختر


ترجمه قلعه دختر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دخترمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دچه

قلعه دچه . [ ق َ ع َ دَچ ْ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول ، واقع در 15هزارگزی جنوب دزفول و 15هزارگزی باختری شوسه ٔ دزفول به شوشتر. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرم

معنی قلعه دژ

قلعه دژ. [ ق َ ع َ دِ ] (اِخ ) ده مرکز دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 100هزارگزی شمال میناب و سر راه مالرو کلاشگرد به میناب . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری است .

معنی قلعه دره

قلعه دره . [ ق َ ع َ دَ رِ ] (اِخ ) ده مرکزی بخش از شهرستان ایلام ، واقع در 5 هزارگزی جنوب مرکز شهرستان ایلام . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 320 تن است . آب آن از چشمه

معنی قلعه خیران

قلعه خیران . [ ق َ ع َ خ َ ] (اِخ ) قلعه ٔمحکم و استواری است که در یکی از شهرهای معروف اندلس قرار دارد. رجوع به الحلل السندسیة ج 1 ص 202 شود.

معنی قلعه داراب

قلعه داراب .[ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ریمله بخش حومه ٔشهرستان خرم آباد مرکز دهستان ، واقع در 18هزارگزی شمال خرم آباد و 9هزارگزی باختر اتومبیل رو خرم آباد به کرمانشاه و در جلگه معتدل و مالار

معنی قلعه دزدان

قلعه دزدان . [ ق َ ع َ دُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طاغنکوه بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 12هزارگزی شمال فدیشه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است سکنه ٔ آن 411 تن است . آب آن از قنات و م

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: