مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دختر


معنی قلعه دختر

قلعه دختر. [ ق َ ع َ دُ ت َ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، واقع در 15هزارگزی جنوب باختری فریمان و سر راه مالرو عمومی فریمان به پاقلعه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیری است . سکنه ٔ آن 202 تن ، آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی قلعه دختر- ترجمه قلعه دختر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دختر اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دختر


ترجمه قلعه دختر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دخترمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دره سی

قلعه دره سی . [ ق َ ع َ دَ رِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای سه گانه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان ماکو. از شمال وخاور به دهستان ساری سوباسار و مرز ترکیه و ایران واز جنوب به دهستان به به جیک و چالدران و از باخت

معنی قلعه دزدان

قلعه دزدان . [ ق َ ع َ دُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طاغنکوه بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 12هزارگزی شمال فدیشه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است سکنه ٔ آن 411 تن است . آب آن از قنات و م

معنی قلعه خیرقلی

قلعه خیرقلی . [ ق َ ع َ خ َ ق ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بالا شهرستان نهاوند، واقع در 3هزارگزی شمال خاوری شهر نهاوند. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است سکنه ٔ آن 90 تن است . آب آن از

معنی قلعه دزصفرخان

قلعه دزصفرخان . [ ق َ ع َ دِ ص َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول ، واقع در 36هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و 3هزارگزی باختری راه آهن اندیمشک به تهران . موقع جغرافیایی آن کو

معنی قلعه دروقه

قلعه دروقه . [ ق َ ع َ ؟ ق َ ] (اِخ ) شهری است از اقلیم ارنیط اندلس . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 79 شود.

معنی قلعه دختر

قلعه دختر. [ ق َ ع َ دُ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مؤمن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند، واقع در 19هزارگزی جنوب درمیان و 4هزارگزی خاور مالرو عمومی درمیان به سربیشه . موقع جغرافیایی آن دامنه و معتد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: