مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلعه دختر


معنی قلعه دختر

قلعه دختر. [ ق َ ع َ دُ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مؤمن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند، واقع در 19هزارگزی جنوب درمیان و 4هزارگزی خاور مالرو عمومی درمیان به سربیشه . موقع جغرافیایی آن دامنه و معتدل است . سکنه ٔ آن 59 تن ، آب آن ازقنات و محصول آن غلات ، چغندر و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی قلعه دختر- ترجمه قلعه دختر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلعه دختر اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلعه دختر


ترجمه قلعه دختر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلعه دخترمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلعه دره

قلعه دره . [ ق َ ع َ دَ رِ ] (اِخ ) ده مرکزی بخش از شهرستان ایلام ، واقع در 5 هزارگزی جنوب مرکز شهرستان ایلام . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 320 تن است . آب آن از چشمه

معنی قلعه درگاه

قلعه درگاه . [ ق َ ع َ دَ ] (اِخ ) از دههای لاریجان است . (ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 154).

معنی قلعه دختران

قلعه دختران . [ ق َ ع َ دُ ت َ ] (اِخ ) این قلعه در نزدیکی شوشتر است در عقیلی که سه فرسنگی شوشتر است بالای کوه بناء شهری ساخته اند. غاری هم در نزدیکی این قلعه دروسط کوه دیده میشود. (جغرافیای غرب ایران

معنی قلعه خیرقلی

قلعه خیرقلی . [ ق َ ع َ خ َ ق ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بالا شهرستان نهاوند، واقع در 3هزارگزی شمال خاوری شهر نهاوند. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است سکنه ٔ آن 90 تن است . آب آن از

معنی قلعه دره سی

قلعه دره سی . [ ق َ ع َ دَ رِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای سه گانه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان ماکو. از شمال وخاور به دهستان ساری سوباسار و مرز ترکیه و ایران واز جنوب به دهستان به به جیک و چالدران و از باخت

معنی قلعه دختر

قلعه دختر. [ ق َ ع َ دُ ت َ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، واقع در 15هزارگزی جنوب باختری فریمان و سر راه مالرو عمومی فریمان به پاقلعه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیری ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter