مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قلب اندود


معنی قلب اندود

قلب اندود. [ ق َ اَ ] (ن مف مرکب ) زری که در میانه ٔ او مس یا روی بود و بالای آن ملمع یا طلای نقره باشد. (آنندراج ).

معنی قلب اندود- ترجمه قلب اندود برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قلب اندود اینجا را کلیک کنید

هم معنی قلب اندود


ترجمه قلب اندود


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قلب اندودمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قلب العقرب

قلب العقرب . [ ق َ بُل ْ ع َ رَ ] (اِخ ) منزلی از منازل قمر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). و آن ستاره ای است نورانی و در کنار آن دو ستاره است . (اقرب الموارد). یکی از ستارگان منازل قمر است ، و آن ستا

معنی قلبگاه

قلبگاه . [ ق َ] (اِ مرکب ) (اصطلاح نظامی ) آن قدر مکان را گویند که در آن فوج قلب تواند استاد. (آنندراج ) : گه به یک حمله سپاهی می شکست گه به هویی قلب گاهی میدرید. حافظ.

معنی قلبلغی

قلبلغی . [ ق َ ل َ ل َ] (اِ) شور و غوغا. (آنندراج از فرهنگ جهانگیری ).

معنی قلبنگ

قلبنگ . [ ق َ ب َ ] (اِ) نوعی از چوب خوشبوی . (آنندراج از فرهنگ جهانگیری ).

معنی قلبة

قلبة. [ ق ِ ل َ ب َ ] (ع اِ) ج ِ قُلْب . (اقرب الموارد). رجوع به قُلْب شود.

معنی قلب

قلب . [ ق ُل ْ ل َ ] (ع ص ) حیله ساز ماهر در تقلب . (منتهی الارب ). حیله گر بینا به زیرورو کردن کار: رجل حُوَّل ٌ قُلَّب ٌ و حُولی قلبی و حولی قلب . (اقرب الموارد). رجوع به قلبی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter