مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قطیعاء


معنی قطیعاء

قطیعاء. [ ق ُ طَ ] (ع اِ) نوعی از خرما، یا آن شهریزاست . || اتقوا القطیعاء؛ یعنی از انقطاع یکدیگر برحذر باشید. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی قطیعاء- ترجمه قطیعاء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قطیعاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی قطیعاء


ترجمه قطیعاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قطیعاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قطیعه ٔ عجم

قطیعه ٔعجم . [ ق َ ع َ ی ِ ع َ ج َ ] (اِخ ) محله ٔ بزرگی است در بغداد که میان باب الحلبه و باب الازج و ریان واقع است و دارای بازارهاست و گوئی خود شهری جداگانه است و گروهی از محدثان بدان منسوبند. (معجم

معنی قطیعةالرقیق

قطیعةالرقیق . [ ق َ ع َ تُرْ رَ ] (اِخ ) در بغداد است و گروهی از محدثان به آن منسوبند. (معجم البلدان ).

معنی قطیعه ٔ بنی جدار

قطیعه ٔ بنی جدار. [ ق َ ع َ ی ِ ب َ ج ِ ] (اِخ ) گمان میرود بنی جدار دوده ای از خزرج باشند. این قطیعه در بغداد است و گروهی از روات معروف به جداری به آن منسوبند. (معجم البلدان ).

معنی قطیطة

قطیطة. [ ق َ طَ ] (ع اِ) کرانه ٔ زیرین غار کوه . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). ج ، قطائط. (اقرب الموارد).

معنی قطیعه ٔ عکی

قطیعه ٔعکی . [ ق َ ع َ ی ِ ع َک ْ کی ] (اِخ ) این قطیعه در بغداد میان باب البصره و باب الکوفه از مدینه ٔ ابوجعفر منصور واقع است . عکی ، مقاتل بن حکیم بن عبدالرحمان بن حارث بن عنزةبن دماغةبن صحاربن زید

معنی قطیط

قطیط. [ ق ُ ] (اِخ ) محمدبن حسین بن محمدبن جعفربن شیبانی عطار بغدادی ، مکنی به ابوالفتح . از محدثان است . وی از محمدبن مظفر حافظ و ابوحفص بن شاهین و علی بن عمر سکری و جزایشان روایت کند و از او ابوبکر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter