مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قضفة


معنی قضفة

قضفة. [ ق َ ض َ ف َ ] (ع اِ) پاره ای از زمین درشت خمیده اندک دراز، یا پشته ای است که از یک سنگ نماید، یا آن چند پشته ٔ خرد است که آب در میانش در پست جای روان گردد، یا جایهای بلند است از سنگ و گل . ج ، قضیف ، قِضاف ، قَضْفان . || سنگ خوار یا مرغی است دیگر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قضفة اینجا را کلیک کنید

هم معنی قضفة


ترجمه قضفة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قضفةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قضلام

قضلام . [ ق ِ ] (ع ص ) نیک گزنده از شتر وجز آن که بگزد هر چیزی را و بشکند. (منتهی الارب ).

معنی قضیب

قضیب . [ ق َ ] (ع اِ) شاخ درخت . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). الغصن المقطوع . (اقرب الموارد) : نی گشته قضیب خیزرانیش خیری شده رنگ ارغوانیش . نظامی . جمع آن قضبان به ضم قاف است ، و به کسر آن نیز

معنی قضماء

قضماء. [ ق َ ] (ع ص ) مؤنث اقضم . به معنی زن قضم رسیده دندان . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی قضع

قضع. [ ق َ ] (ع اِ) دردی و المی و بریدگی و گزیدگی است در شکم مردم . (منتهی الارب ). وجع فی بطن الانسان و تقطیع فیه . (اقرب الموارد).

معنی قضف

قضف . [ ق َ ] (ع اِ) ج ِ قَضَفة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قضفة شود.

معنی قضمة

قضمة. [ ق ُ م َ ] (ع اِ) آنچه به کرانه ٔ دندان گزند و خورند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). گویند: ماذقت قضمة؛ ای مایقضم علیه ، ای شیئاً. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<