مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قشلاق سرداراشرف...


معنی قشلاق سرداراشرف...

قشلاق سرداراشرف . [ ق ِ س َ دا اَ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع در 15 هزارگزی خاور دیزگران و3 هزارگزی شمال کیونان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 159 تن است . آب آن از چشمه ٔ چم ، رودخانه ٔ کیونان و محصول آن غلات ، حبوبات ، توتون ، لبنیات ، مختصر میوه و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد، و تابستان از طریق انجاب خانوه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی قشلاق سرداراشرف...- ترجمه قشلاق سرداراشرف... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قشلاق سرداراشرف... اینجا را کلیک کنید