مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قشلاق سرداراشرف...


معنی قشلاق سرداراشرف...

قشلاق سرداراشرف . [ ق ِ س َ دا اَ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع در 15 هزارگزی خاور دیزگران و3 هزارگزی شمال کیونان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 159 تن است . آب آن از چشمه ٔ چم ، رودخانه ٔ کیونان و محصول آن غلات ، حبوبات ، توتون ، لبنیات ، مختصر میوه و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد، و تابستان از طریق انجاب خانوه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قشلاق سرداراشرف... اینجا را کلیک کنید

هم معنی قشلاق سرداراشرف...


ترجمه قشلاق سرداراشرف...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قشلاق سرداراشرف...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قشلاق ساری سولی...

قشلاق ساری سولی . [ ق ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 28 هزارگزی خاور اهر و 8 هزارگزی شوسه ٔ اهر به خیاو. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 185 ت

معنی قشلاق سادات

قشلاق سادات . [ ق ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد در 32 هزارگزی شمال الیگودرز و 29 هزارگزی شوسه ٔ شاه زند به ازنا. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 683

معنی قشلاق سالارآباد

قشلاق سالارآباد. [ ق ِ ](اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ شهرستان ملایر واقع در 13هزارگزی شمال خاوری ملایر و کنار راه اتومبیل رو قشلاق شیرازی به قشلاق تیمور است . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل مالا

معنی قشلاق شجاع خانل...

قشلاق شجاع خانلو. [ ق ِ ش ُ ] (اِخ ) قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 44 هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 44 هزارگزی شوسه ٔ اهر به کلیبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل ما

معنی قشلاق شیرازی

قشلاق شیرازی . [ ق ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ شهرستان ملایر واقع در 15 هزارگزی شمال ملایر. انتهای راه اتومبیل رو قشلاق سالارآباد به ملایر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل مالاریائی است

معنی قشلاق سیدناصر

قشلاق سیدناصر. [ ق ِ س َی ْ ی ِ ص ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان چمچمال بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان واقع در 23 هزارگزی شمال شوسه ٔ کرمانشاه به همدان . این ده در دامنه واقع شده و سردسیر و معتدل است . سکنه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<