مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قسقس


معنی قسقس

قسقس . [ ق َ ق َ ] (ع اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ). اسد. (اقرب الموارد). قُساقِس . (اقرب الموارد).

معنی قسقس- ترجمه قسقس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قسقس اینجا را کلیک کنید

هم معنی قسقس


ترجمه قسقس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قسقسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قسم

قسم . [ ق َ س َ ](ع اِ) سوگند. (منتهی الارب ). یمین به خدا یا به غیرخدا. و قسم اسم است از اَقْسَم َ. (اقرب الموارد). - قسم به خدا ؛ به خدا سوگند. به خدای قسم . سوگند با خدای . باﷲ. واﷲ. تاﷲ. ایم اﷲ. ه

معنی قسم دادن

قسم دادن . [ ق َ س َ دَ ] (مص مرکب ) سوگند دادن . از کسی سوگند خواستن . نِشْدَت .

معنی قسقب

قسقب . [ ق ُ ق ُب ب ] (ع ص )ضخم . (اقرب الموارد). قُسْحُب ّ. (منتهی الارب ). ستبرو ضخیم و کلفت . (ناظم الاطباء). رجوع به قسحب شود.

معنی قسقاس

قسقاس . [ ق َ ] (ع ص ) سریع و شتاب رو. (منتهی الارب ). سریع. (اقرب الموارد). || رهبر و رهنما. (منتهی الارب ). دلیل . هادی . (اقرب الموارد). راهنمای . (مهذب الاسماء). || (اِ، اِمص ) شدت و سختی گرسنگی و

معنی قسم خوردن

قسم خوردن . [ ق َ س َ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) سوگند یاد کردن . سوگند خوردن : خورده قسم اختران به پاداشم بسته کمر آسمان به پیکارم . مسعودسعد.

معنی قسطین لار

قسطین لار. [ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان رودبار بخش معلم کلایه ٔشهرستان قزوین واقع در 24 هزارگزی جنوب باختری معلم کلایه و 36 هزارگزی راه شوسه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 3

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: