مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قسطورین


معنی قسطورین

قسطورین . [ ق َ ] (معرب ، اِ) جندبادستر باشد که به فارسی خزمیان نامند. (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قسطور و قسطورة و قسطوریون شود.

معنی قسطورین- ترجمه قسطورین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قسطورین اینجا را کلیک کنید

هم معنی قسطورین


ترجمه قسطورین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قسطورینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قسطورون قسفس

قسطورون قسفس . [ ] (معرب ، اِ) قرطم است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قرطم شود.

معنی قسطون

قسطون . [ ق َ ] (معرب ، اِ) نباتی است که بالفعل مفقود است ، ساقش مربع و زیاده بر ذرعی وبرگش دراز و به شکل بلوط و از ساق میروید و خشبوی و برگهای اسفل بزرگتر و از اعلی کوچکتر و گلش زرد و دربوی شبیه به ص

معنی قسقاس

قسقاس . [ ق َ ] (ع ص ) سریع و شتاب رو. (منتهی الارب ). سریع. (اقرب الموارد). || رهبر و رهنما. (منتهی الارب ). دلیل . هادی . (اقرب الموارد). راهنمای . (مهذب الاسماء). || (اِ، اِمص ) شدت و سختی گرسنگی و

معنی قسطنطین پاشا

قسطنطین پاشا. [ ق ُ طَ طی ] (اِخ ) پاپ . وی در دوما درطرابلس لبنان به سال 1870م . متولد شد، و پدرش جرجس پاشا نیز در همانجا تولد یافت . اصل این خاندان از بعلبک است . وی به سال 1884 به دیر مخلص در شوف ل

معنی قسطین رود

قسطین رود. [ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان رودبار بخش معلم کلایه ٔ شهرستان قزوین واقع در 18 هزارگزی باختر معلم کلایه و 42 هزارگزی راه شوسه . موقعجغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیر است . سکنه ٔآن 155 تن

معنی قسعیطس

قسعیطس . [ ] (معرب ، اِ) طین ارمنی است . (فهرست مخزن الادویه ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: