مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قسطنطین پاشا


معنی قسطنطین پاشا

قسطنطین پاشا. [ ق ُ طَ طی ] (اِخ ) پاپ . وی در دوما درطرابلس لبنان به سال 1870م . متولد شد، و پدرش جرجس پاشا نیز در همانجا تولد یافت . اصل این خاندان از بعلبک است . وی به سال 1884 به دیر مخلص در شوف لبنان فرستاده شد که راهب شود و مراسم رهبانیت را به سال 1887 به پایان برد و به عنوان کاهن دمشق نامزد شد. وی بارها به اروپا سفر کرد و مدت درازی در رم و پاریس ماند تا در کتابخانه های مشهور آنجا جستجو کند و آنچه رابرای تاریخ طایفه ٔ خود و آداب لغت عربی مفید یافت فراهم آورد. او را مقالات سودمند مذهبی و تاریخی است که در مجلات عربی نشر شده ، و کتابهایی دارد ازجمله : 1-بحث انتقادی فی اصل الروم الملکیین و لغتهم ، این کتاب در مطبعه ٔ عمومیه ٔ مصر در 80 صفحه به سال 1901 م .به چاپ رسیده است . 2- الحجة الراهنة فی حقیقة اصل الموازنة، این کتاب در 80 صفحه در مصر به چاپ رسیده است . 3- کتاب العفة و بهجتها، این کتاب در بیروت به سال 1897 چاپ شده است . (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1512).

معنی قسطنطین پاشا- ترجمه قسطنطین پاشا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قسطنطین پاشا اینجا را کلیک کنید

هم معنی قسطنطین پاشا


ترجمه قسطنطین پاشا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قسطنطین پاشامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قسطنطین نهم

قسطنطین نهم . [ ق ُ طَ طی ن ِ ن ُ هَُ ] (اِخ ) (976 - 1028 م .) یکی از امپراطوران بیزنطی است . (از ذیل المنجد).

معنی قسطنطین پنجم

قسطنطین پنجم . [ ق ُ طَ طی ن ِ پ َ ج ُ ] (اِخ ) کوپرنیموس (741 - 775 م .) یکی از امپراطوران بیزنطی و از کسانی است که صور را ویران ساخته اند. (از ذیل المنجد).

معنی قسطوریوس

قسطوریوس . [ ق َ ] (معرب ، اِ) جندبیدستر است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به قسطون و قسطور شود.

معنی قسطنطین یازدهم

قسطنطین یازدهم . [ ق ُ طَ طی ن ِ دَ هَُ ] (اِخ ) پالیولوغوس (1405 - 1453 م .). آخرین امپراطور بیزنطی که در دفاع از قسطنطنیه کشته شد. (از ذیل المنجد).

معنی قسطون

قسطون . [ ق َ ] (معرب ، اِ) نباتی است که بالفعل مفقود است ، ساقش مربع و زیاده بر ذرعی وبرگش دراز و به شکل بلوط و از ساق میروید و خشبوی و برگهای اسفل بزرگتر و از اعلی کوچکتر و گلش زرد و دربوی شبیه به ص

معنی قسطنطین چهارم

قسطنطین چهارم . [ ق ُ طَ طی ن ِ چ َ رُ ] (اِخ ) (668 - 685 م .) یکی از امپراطوران بیزنطی است . در دوران او یزیدبن معاویه به سال 672 م . قسطنطنیه را محاصره کرد. (از ذیل المنجد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: