مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قسطنطینیة


معنی قسطنطینیة

قسطنطینیة. [ ق ُ طَ طی نی ی َ ] (اِخ ) (خلیج ...) خلیج دریای رومیان است ، و بیشترین پهنای دریای رومیان خلیج قسطنطنیه چهارمیل است . باریکترین جایی از خلیج مغربی ده فرسنگ و از این کران بدان کران نتوان دیدن . (حدود العالم ).

معنی قسطنطینیة- ترجمه قسطنطینیة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قسطنطینیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی قسطنطینیة


ترجمه قسطنطینیة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قسطنطینیةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قسطور

قسطور. [ ق َ ] (معرب ، اِ) جندبادستر است . (فهرست مخزن الادویه ). و آن را به فارسی خزمیان نامند. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به قسطورة و قسطورین و قسطوریوس و قسطوریون شود.

معنی قسطنطین پاشا

قسطنطین پاشا. [ ق ُ طَ طی ] (اِخ ) پاپ . وی در دوما درطرابلس لبنان به سال 1870م . متولد شد، و پدرش جرجس پاشا نیز در همانجا تولد یافت . اصل این خاندان از بعلبک است . وی به سال 1884 به دیر مخلص در شوف ل

معنی قسطنطین دهم

قسطنطین دهم . [ ق ُ طَ طی ن ِ دَ هَُ ] (اِخ ) مونوماکوس (1000 - 1054 م .). یکی از امپراطوران بیزنطی است . (از ذیل المنجد).

معنی قسطنطینیه

قسطنطینیه . [ ق ُ طَ طی نی ی َ ] (اِخ ) استانبول . رجوع به استانبول شود.

معنی قسطنطین هفتم

قسطنطین هفتم . [ ق ُ طَ طی ن ِ هََ ت ُ ] (اِخ ) پرفرغنتس (905 - 959 م .). یکی از امپراطوران بیزنطی است که به مجر و عرب پیروز شد. (از ذیل المنجد). وی کتاب جوامع طب دیسقوریدس و نقولاالراهب را به نصربن ع

معنی قسطین رود

قسطین رود. [ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان رودبار بخش معلم کلایه ٔ شهرستان قزوین واقع در 18 هزارگزی باختر معلم کلایه و 42 هزارگزی راه شوسه . موقعجغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیر است . سکنه ٔآن 155 تن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: