مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قزوینی


معنی قزوینی

قزوینی . [ ق َزْ ] (اِخ ) اسماعیل علی بن معصوم . از علمای امامیه ٔ اواخر قرن دوازدهم هجری است . از تألیفات اوست : 1- ابناء الانبیاء فی اثبات النبوة الخاصة من الکتب السماویة، به زبان فارسی . (ریحانة الادب ج 3 ص 292).

معنی قزوینی- ترجمه قزوینی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قزوینی اینجا را کلیک کنید

هم معنی قزوینی


ترجمه قزوینی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قزوینی


چون گزیدى پیر نازک دل مباش *** سست و ریزیده چو آب و گل مباش‏
گر بهر زخمى تو پر کینه شوى *** پس کجا بى‏صیقل آیینه شوى‏
کبودى زدن قزوینى بر شانگاه صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن‏ ***
این حکایت بشنو از صاحب بیان *** در طریق و عادت قزوینیان‏
بر تن و دست و کتفها بى‏گزند *** از سر سوزن کبودیها زنند
سوى دلاکى بشد قزوینیى *** که کبودم زن بکن شیرینیى‏
گفت چه صورت زنم اى پهلوان *** گفت بر زن صورت شیر ژیان‏
طالعم شیر است نقش شیر زن *** جهد کن رنگ کبودى سیر زن‏
گفت بر چه موضعت صورت زنم *** گفت بر شانه‏گهم زن آن رقم‏
چون که او سوزن فرو بردن گرفت *** درد آن در شانگه مسکن گرفت‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قزوینی

قزوینی . [ ق َزْ ] (اِخ ) آصف .یکی از علمای اوایل قرن دوازدهم هجری است که مورد احترام و تجلیل دانشمندان قزوین بوده و شرح خطبه ٔ همام نهج البلاغه از آثار اوست . (ریحانة الادب ج 3 ص 291).

معنی قزوینه

قزوینه . [ ق َزْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنگاور. در دشت واقع است و هوای سردسیری دارد. سکنه ٔ آن 415 تن . آب آن از چشمه سار و محصول آن غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت است . راه مالرو و دبستان دا

معنی قزوین

قزوین . [ ق َزْ ] (اِخ ) (دریای ...) دریای خزر. رجوع به خزر (دریای ...) شود.

معنی قزوینی

قزوینی . [ ق َزْ ](اِخ ) سعدالدین مستوفی . رجوع به سعدالدین ... شود.

معنی قزوینی

قزوینی . [ ق َزْ ] (اِخ ) عبدالنبی بن محمدتقی . از عالمان جلیل و از معاصران سیدمهدی بحرالعلوم و مؤلف کتاب تتمیم امل الاَّمل است . (الذریعه ج 3) (ریحانة الادب ج 3 ص 295).

معنی قزوینی

قزوینی . [ ق َزْ ] (اِخ ) خلیل بن عبداﷲبن خلیل ، مکنی به ابویعلی . از محدثان است . وی از علی بن محمدصالح مقری و جز او روایت کند و از او امام ابوبکربن لال فقیه همدانی در معجم خود روایت دارد. (معجم البل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: