مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قرطیط


معنی قرطیط

قرطیط. [ ق ِ ] (ع اِ) چیز اندک . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || بلا و سختی . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قرطیط اینجا را کلیک کنید

هم معنی قرطیط


ترجمه قرطیط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قرطیطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قرطی

قرطی . [ ق ُ ] (اِخ ) عثمان بن سعبان . از محدثان است . (انساب سمعانی ).

معنی قرطی

قرطی . [ ق ِ ] (ص ) غِرتی . دشنامی است پسران و مردان جوان را. لوس . جلف .

معنی قرظی

قرظی . [ ق َ رَ ] (اِخ ) محمدبن عماربن سعد قراظ. از محدثان است . وی از ابوحریره روایت کند و فرزند فرزندش محمدبن عماربن حفص ، و عمربن عبدالرحمان بن اسد از او روایت کنند. (انساب سمعانی ).

معنی قرظ

قرظ.[ ق َ رِ ] (اِخ ) (مروان ...) لقب خلیفه ٔ چهارم است از خلفای بنی امیه بدان جهت که بعض بلاد یمن به دست او مفتوح گشت ، و آن روئیدن گاه قرظ است . (منتهی الارب ).

معنی قرظ

قرظ. [ ق َ رَ ] (اِخ ) (ذو...)یا ذوقُرَیْظ. موضعی است به یمن (معجم البلدان ) (منتهی الارب )، و آن روئیدن گاه قرظ است . (منتهی الارب ).

معنی قرظی

قرظی . [ ق َ رَ ظی ی ] (ع ص نسبی ) (کبش ...) کبش جهنی . قچقار یمنی ، بدان جهت که یمن روئیدن گاه قرظ است . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: