مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قرطیط


معنی قرطیط

قرطیط. [ ق ِ ] (ع اِ) چیز اندک . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || بلا و سختی . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قرطیط اینجا را کلیک کنید

هم معنی قرطیط


ترجمه قرطیط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قرطیطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قرظة

قرظة. [ ق َ رَ ظَ ] (اِخ ) ابن کعب . از صحابیان است . (منتهی الارب ).

معنی قرظ

قرظ. [ ق َ رَ ] (ع اِ) برگ درخت سلم که بدان پوست پیرایند، یا بار درخت سنط که از عصاره ٔ آن اقاقیا برآید. (منتهی الارب ).

معنی قرطمی

قرطمی . [ ق ِ طِ] (اِخ ) عبدالرحمان بن محمدبن عمرو، مکنی به ابومسلم یا ابومحمد. از مردم اصفهان و از محدثان است . وی ازعبداﷲبن محمدبن نعمان و ابوطالب بن سوادة روایت کند و ابوبکر احمدبن موسی حافظ از او

معنی قرظی

قرظی . [ ق َ رَ ] (ص نسبی ) نسبت است به سعدبن عاید قراظ. (انساب سمعانی ). رجوع به قراظ شود. || نسبت است به قَرَظ. (منتهی الارب ).

معنی قرع

قرع . [ ق َ رَ ] (ع مص ) مغلوب شدن در تیر انداختن . (منتهی الارب ). مغلوب شدن در مبارزه . (اقرب الموارد). || بی موی سر شدن به علتی . || پذیرفتن کنکاش را. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). گویند: قرع فلان

معنی قرظ

قرظ.[ ق َ رِ ] (اِخ ) (مروان ...) لقب خلیفه ٔ چهارم است از خلفای بنی امیه بدان جهت که بعض بلاد یمن به دست او مفتوح گشت ، و آن روئیدن گاه قرظ است . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<