مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قرطبة


معنی قرطبة

قرطبة. [ق ُ طُ ب َ ] (اِخ ) کوردوبا. شهری است در آرژانتین و مرکز صنعت و زراعت است . (المنجد). این شهر کنار نهر بریمیرو قرار دارد و در آن دانشگاه و رصدخانه است . جمعیت آن به سال 1954 م . سیصدهزار نفر بوده است . این شهر به سال 1573 م . بنیاد شد. (الموسوعة العربیه ).

معنی قرطبة- ترجمه قرطبة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قرطبة اینجا را کلیک کنید

هم معنی قرطبة


ترجمه قرطبة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قرطبةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قرطبة

قرطبة. [ ق ُ طُ ب َ ] (اِخ ) کردوبا. شهری است در مکزیک دارای 30000 تن جمعیت که در آن استقلال مکزیک به سال 1821 م . اعلان شد. (ذیل المنجد).

معنی قرطس

قرطس . [ ق َ طَ] (ع اِ) کاغذ. (منتهی الارب ). رجوع به قرطاس شود.

معنی قرطبی

قرطبی . [ ق ُ طُ ] (اِخ ) اسحاق بن جابر. از دانشمندان است .وی به سال 263 هَ .ق . وفات یافت . (انساب سمعانی ).

معنی قرطبا

قرطبا. [ ق َ طَ ](اِخ ) شهری است در لبنان (کسروان ). (ذیل المنجد).

معنی قرطبی

قرطبی . [ ق ُ طُ با ] (اِخ ) شمشیر خالدبن ولید و سیف بن صامت از بنی جشم . (منتهی الارب ).

معنی قرطبی

قرطبی . [ ق ُطُ ] (اِخ ) یحیی بن سعدون ازدی . از پیشوایان لغت و ادب است . در اقامت خود در اسکندریه پس از قرن پنجم هجری کتابها نوشت و به عراق و دمشق رفت و از دمشق به شهرهای آذربایجان مهاجرت کرد و در آن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: