مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قدم از جان برآ...


معنی قدم از جان برآ...

قدم ازجان برآوردن . [ ق َ دَ اَ ب َ وَ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از ترک جان گفتن باشد. (برهان ) (آنندراج ).

معنی قدم از جان برآ...- ترجمه قدم از جان برآ... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قدم از جان برآ... اینجا را کلیک کنید

هم معنی قدم از جان برآ...


ترجمه قدم از جان برآ...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قدم از جان برآ...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قدم را گلبانگ ...

قدم را گلبانگ زدن . [ ق َ دَ گ ُ زَ دَ ] (مص مرکب ) جلد و تیز رفتن . (آنندراج ) : قدم را تازه گلبانگی زدم بر ره نمیدانم از این به نیست مرد راهرورا نغمه پردازی . واله هروی (از آنندراج ).

معنی قدم شمرده نهاد...

قدم شمرده نهادن . [ ق َ دَ ش ُ / ش ِ م ُ دَ / دِ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) به احتیاط تمام راه رفتن . (آنندراج ) : قدم شمرده نهد حسن در قلمرو خط چو عاملی که به پای حساب می آید. صائب (از آنندراج ). ص

معنی قدم بریدن

قدم بریدن . [ ق َ دَ ب ُ دَ ] (مص مرکب ) قدم بریده شدن ؛ ترک آمد و شد کردن . (آنندراج ) : بریده شد قدمش ساعتی از آن در و بام به آفتاب گرفتن خوشم برای همین . محمد قدسی (از آنندراج ).

معنی قدم

قدم . [ ق َ دِ ] (ع ص ) نیک مبارز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). کثیرالاقدام . (اقرب الموارد). || دلاور بسیار پیش درآینده در حرب و جز آن . || سنگستان نیک درشت . (منتهی الارب ) (آنندراج ). ماغلظ من الحره

معنی قدم

قدم . [ ق ُ دُ ] (ع اِمص ) پیش پیش رفتگی . (منتهی الارب ). المضی ﱡ امام . (اقرب الموارد). || (ص ، اِ) ج ِ قادم . || ج ِ قَدوم . (منتهی الارب ).

معنی قدم

قدم . [ ق ِ ] (ع اِمص ) دیرینگی . (منتهی الارب ). اسم است قدیم را یعنی زمان قدیم . (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: