مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قدم از جان برآ...


معنی قدم از جان برآ...

قدم ازجان برآوردن . [ ق َ دَ اَ ب َ وَ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از ترک جان گفتن باشد. (برهان ) (آنندراج ).

معنی قدم از جان برآ...- ترجمه قدم از جان برآ... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قدم از جان برآ... اینجا را کلیک کنید

هم معنی قدم از جان برآ...


ترجمه قدم از جان برآ...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قدم از جان برآ...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قدم

قدم . [ ] (اِخ ) ابن قادم بن زیدبن غریب بن جشم بن حاشد. وی در رأس جبل ضین (ظین ) در همدان مدفون است . او راست : 1 - قصیده ٔ رائیه . وی در این کتاب چیزی از احوال شهرهای یمن را آورده و آن را استاد اوجی

معنی قدم بازپس گرفت...

قدم بازپس گرفتن . [ ق َ دَ پ َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) عقب نشینی کردن . عقب رفتن . بازپس رفتن : گرفتم قدم لاجرم باز پس که پاکیزه بِه ْ مسجد از خار و خس . سعدی (بوستان ).

معنی قدم داشتن

قدم داشتن . [ ق َ دَ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از ثابت و پایدار بودن . (آنندراج ) : نه هر درخت تحمل کند جفای خزان غلام همت سروم که این قدم دارد. حافظ (از آنندراج ).

معنی قدم صدق

قدم صدق . [ ق َ دَ م ِ ص ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پی و اثر صدق . (منتهی الارب ) (آنندراج ). کردار نیک پیش فرستاده . || منزلتی بزرگوار. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 78).

معنی قدم جفت کردن

قدم جفت کردن . [ ق َ دَ ج ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) قدم جفت نمودن ؛ مهیا برای خدمت شدن : نکرده کسی از عبید و خدم چو او جفت در راه خدمت قدم . ظهوری (از آنندراج ). چون خامه قدم جفت نمائید در این راه در

معنی قدم

قدم . [ ق ُ / ق ُ دُ ] (ع ص ) دلیر. (منتهی الارب ). شجاع . (اقرب الموارد). || (اِمص ) پیش رفتگی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: