مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قاقوسوسطو


معنی قاقوسوسطو

قاقوسوسطو. (معرب ، اِ) قاقوس . عدس الماء است که نوعی است از طحلب . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قاموس شود.

معنی قاقوسوسطو- ترجمه قاقوسوسطو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قاقوسوسطو اینجا را کلیک کنید

هم معنی قاقوسوسطو


ترجمه قاقوسوسطو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قاقوسوسطومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قال مقال

قال مقال . [ م َ ](اِ مرکب ، از اتباع ) قال و مقال . گفتگو. قال قال .

معنی قاقمی

قاقمی . [ ق ُ می ی ] (اِخ ) تاج الدین وحید معاصر عوفی بوده است و عوفی گوید: و از تاج الدین وحید قاقمی شنیدم در نیشابور میگفت این دو رباعی سید صدرالدین گفته است در ایام جوانی ... رجوع به لباب الالباب چ

معنی قاقیقی

قاقیقی . (معرب ، اِ) سفیده ٔ تخم مرغ . || پوست نازک بالای تخم مرغ . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی قاقوس

قاقوس . (معرب ، اِ)غله ای است که آن را به عربی عدس میگویند. (برهان ). || عدس الماء است که نوعی است از طحلب و آن را قاقوسوسطو نیز گویند. (از فهرست مخزن الادویة).

معنی قاقولة

قاقولة. [ ل َ ] (معرب ، اِ) نام درختی است . (نزهة القلوب ). رجوع به قاقلة شود.

معنی قاقم پوش

قاقم پوش . [ ق ُ ] (نف مرکب ) کنایه از سفیدپوش . (آنندراج ) : به صبح قاقم پوش و به شام اکسون باف به صلح آب فشان و به خشم آتشبار. عرفی (از آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: