مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قاسم


معنی قاسم

قاسم . [ س ِ ](اِخ ) ابن زید مؤدب ، مکنی به ابومحمد، از باب کوشک است . وی پس از سال 50 هَ . ق . وفات یافت . از بغدادیین روایت کند. (ذکر اخبار اصبهان چ لیدن ج 2 ص 163).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قاسم اینجا را کلیک کنید

هم معنی قاسم

تخم‌کشی : m‌x‌o‌t[ e‌k‌قاسم تخم‌گیری


ترجمه قاسم

قاسم: Ghasem
قاسمعلی: Ghasem Ali
قاسم الصدر: mediastinum
ابوالقاسم: Abolghasem


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قاسم


آن خداوندى که دزدیده بود *** بى‏دل و بى‏جان و بى‏دیده بود
آن خداوندى که دادندت عوام *** باز بستانند از تو همچو وام‏
ده خداوندى عاریت به حق *** تا خداوندیت بخشد متفق‏
منازعت امیران عرب با مصطفى علیه الصلاة و السلام که ملک را مقاسمت کن با ما تا نزاعى نباشد و جواب فرمودن مصطفى (ص) که من مأمورم در این امارت و بحث ایشان از طرفین‏ ***
آن امیران عرب گرد آمدند *** نزد پیغمبر منازع مى‏شدند
که تو میرى هر یک از ما هم امیر *** بخش کن این ملک و بخش خود بگیر
هر یکى در بخش خود انصاف جو *** تو ز بخش ما دو دست خود بشو
گفت میرى مر مرا حق داده است *** سرورى و امر مطلق داده است‏
کاین قرآن احمد است و دور او *** هین بگیرید امر او را اتقوا
قوم گفتندش که ما هم ز آن قضا *** حاکمیم و داد امیرى‏مان خدا


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قاسم

قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن عساکر. رجوع به قاسم بن هبة العساکر و قاسم بن علی بن حسن بن هبة اﷲ شود.

معنی قاسم

قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن ربیعبن عبدالعزی بن عبد شمس بن عبدمناف ، ملقب به جروالبطحاء و امین و مکنی به ابوالعاص . یکی از اصحاب رسول خدا (ص ) و داماد اوو شوی زینب بزرگترین دختران او است . زینب را در زما

معنی قاسم

قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن صفوان زهری . تابعی است و یک حدیث مرسل از او نقل شده است . (الاصابه فی تمییز الصحابه چ 1325 جزء 5 ص 282).

معنی قاسم

قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن عبدالوهاب باطرقانی ، مکنی به ابوالعباس . از عقیل بن یحیی روایت کند. (ذکر اخبار اصبهان چ لیدن ج 2 ص 163).

معنی قاسم

قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن حماد، مکنی به ابوفلتیه یکی از شریفان مدینه است که حکومت مدینه را داشته است . (حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 601).

معنی قاسم

قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن حکم . رجوع به قاسم عرنی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: