مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قاسم آباد


معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حسنوند بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد. در 5هزارگزی خاور الشتر و 5هزارگزی خاور شوسه ٔ الشتر به خرم آباد واقع است . و50 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قاسم آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی قاسم آباد


ترجمه قاسم آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قاسم آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش پشت آب ، شهرستان زابل . در 12000گزی خاور بنجار و 1000گزی راه مالرو ده دوست محمد به زابل . جلگه ، گرم و معتدل و سکنه ٔ آن 1033 تن است . آب آن از رودخانه ٔ هیرمن

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان ارزوئیه بخش بافت شهرستان سیرجان . در 90000گزی جنوب باختری بافت سر راه مالرو ده سرد جنز واقع است . سکنه ٔ آن 12 تن . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز. در 73هزارگزی جنوب خاور اردکان و کنار راه فرعی پل خان به کامفیروز.در جلگه واقع است . هوای آن معتدل و مالاریائی است . 86 تن س

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان زیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان . در 17000گزی شمال سعیدآباد، سر راه فرعی زیدآباد به سعیدآباد.سکنه ٔ آن 10 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چرداول بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . در 19000گزی جنوب خاور چرداول ، کنار راه شوسه ٔ مالرو شیروان . موقع جغرافیائی آن کوهستانی و گرمسیر است . آب آن از رو

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کمازان بخش حومه ٔ شهرستان ملایر. در 39000گزی جنوب خاوری شهر ملایر. کنار راه اتومبیل رو ملایر به اراک . سرزمین آن کوهستانی و هوای آن معتدل و مالاریائی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: