مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قاسم آباد


معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حسنوند بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد. در 5هزارگزی خاور الشتر و 5هزارگزی خاور شوسه ٔ الشتر به خرم آباد واقع است . و50 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قاسم آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی قاسم آباد


ترجمه قاسم آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قاسم آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ده بالا بخش خاش شهرستان زاهدان . در 26000گزی خاور خاش و 5000گزی جنوب راه فرعی گزو به خاش . جلگه ای وهوای آن گرمسیر و معتدل است . سکنه ٔ آن 215 تن . آب آن از

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیضاء بخش اردکان شهرستان شیراز. در 64هزارگزی جنوب فسا در اردکان و 4هزارگزی راه فرعی بیضاء به زرقان . در جلگه واقع است . هوای آن معتدل و مالاریائی است . 160

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شش ده قره بلاغ بخش مرکزی شهرستان فسا. در 49هزارگزی خاور فسا و دوهزارگزی راه فرعی فسا به داراکوبه و در جلگه واقع است . هوائی معتدل و 270 تن سکنه دارد. آب آن

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز. در 73هزارگزی جنوب خاور اردکان و کنار راه فرعی پل خان به کامفیروز.در جلگه واقع است . هوای آن معتدل و مالاریائی است . 86 تن س

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان . در 24000گزی باختر کنگاور و 6000گزی شمال باختری قزوینه . کوهستانی ، سردسیر، سکنه ٔ آن 94 تن و زبان ایشان فارسی کردی اس

معنی قاسم آباد

قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان زنگی آباد بخش مرکزی شهرستان کرمان . در 48000گزی شمال کرمان و 6000گزی باختر راه فرعی کرمان به چترود. سکنه ٔ آن 30 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<