مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گیتی گشا


معنی گیتی گشا

گیتی گشا. [ گ ُ ] (نف مرکب ) گشاینده ٔ گیتی . فاتح . جهانگیر : پسر کو با پدرهمدل بود بسیار مه باشد بخاصه چون پدر گیتی گشایی تاج ده باشد. فرخی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گیتی گشا اینجا را کلیک کنید

هم معنی گیتی گشا


ترجمه گیتی گشا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گیتی گشامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گیتی فروز

گیتی فروز. [ ف ُ ] (نف مرکب ) آنچه جهان را روشن و فروزنده کند. عالمتاب و روشن کننده ٔ عالم . (ناظم الاطباء) : چو برگشت خورشید گیتی فروز بیامد دمان تا به کوه اسپروز. فردوسی . چو روز دگر صبح گیتی فرو

معنی گیتی نوردی

گیتی نوردی . [ ن َ وَ ] (حامص مرکب ) عمل گیتی نورد. جهان نوردی و رجوع به گیتی نورد شود : جهان پیمایش از گیتی نوردی گرو برده ز چرخ لاجوردی . نظامی .

معنی گیتی گشایی

گیتی گشایی . [ گ ُ ] (حامص مرکب ) عمل گیتی گشای . جهانگیری . جهانگشایی .

معنی گیج و گنگ

گیج و گنگ . [ ج ُ گ ُ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) حیران و بی زبان . سرگشته و خاموش .

معنی گیتی شناسی

گیتی شناسی . [ ش ِ ] (حامص مرکب ) عمل گیتی شناس . دانستن جهان . || جغرافی دانی . جهانشناسی .

معنی گیتی شناس

گیتی شناس . [ ش ِ ] (نف مرکب ) شناسنده ٔ عالم . شناسنده ٔ گیتی . مجرب . دنیادیده : مرا از تو آنگاه بودی سپاس ترا خواندمی شاه گیتی شناس . فردوسی . مگر نشنیدی از گیتی شناسان که باشد بر نظاره جنگ آس

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: