مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گپی


معنی گپی

گپی . [ گ ُ ] (اِ) کبی . کپی . بوزینه . (لغت فرس اسدی ص 530). حمدونه . میمون . قرد : خدای تعالی دو گروه را مسخ کرد و از بنی اسرائیل یکی از اصحاب المائده را خوک گردانید و دگر گروه پیش از داود بودند اندر دیهی که روز شنبه ماهی داشتندی و شنبه را نگاه نداشتندی . خدای تعالی ایشان را مسخ کرد و گپی و بوزینه گردانید. (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ). ... پس خدای تعالی آن خلق را که نافرمانی کردند از پس دو سال ایشان را بوزینه و گپی گردانید و هفت روز بزیستند بعد از آن بمردند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ایضاً). در میان کوه اول چندین هزارهزار گپی پیش آمدند و در میان کوه دوم چندین هزارهزار زرافه . (مجمل التواریخ و القصص ). یکی پیر گپی بیامد چو دود ز شیران و دیوان کالا ربود. ؟ (از فرهنگ اسدی ص 530).

معنی گپی- ترجمه گپی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گپی اینجا را کلیک کنید

هم معنی گپی


ترجمه گپی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گپیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گتاو

گتاو. [ گ ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش بستک شهرستان لار، در 18000گزی جنوب باختر بستک ، کنار راه شوسه ٔ لار به بندر لنگه .جلگه ، گرمسیر مالاریائی و سکنه ٔ آن 122 فارسی زبان است . آب آن از چاه و

معنی گت مران

گت مران . [ گ ِ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت ، در 187000گزی جنوب خاوری کهنوج و 15000گزی باختر راه مالرو رمشک گابریک . سکنه ٔ آن 10 تن می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ا

معنی گپه

گپه . [ گ ُپ ْ پ َ / پ ِ ] (اِ) قوبا ادرفن . نام علتی است که در پوست بدن آدمی بهم میرسد : ای از گپه ها ره خلاصی جسته خوسته تن خویش را ز علت رسته از خردل و خل ضماد می کن که شود در باغ امل نهال صحت ر

معنی گپتن

گپتن . [ گ ُ ت َ ] (مص ) گفتن . سخن کردن و حرف زدن و بیان نمودن . (برهان ). گفتن زیرا که بای پارسی با فا تبدیل می یابد. (انجمن آرا) (آنندراج ). سخن راندن .

معنی گت

گت . [ گ ُ ] (فعل ماضی ) مخفف گفت است . قاضی هجیم آملی مازندرانی قصیده ای گفته در آخر آن گوید : این بدان وزنه که دقیقی گت تن تنا تن تنا تنا ناؤ . بندار رازی گفته است : بشهر ری به منبر بر یکی روج

معنی گپ

گپ . [ گ ِ ] (اِخ ) زنبوران . کمدی آریستفان که در حدود22 ق .م . در آتن نمایش داده شده و راسین از آن تقلیدو پیروی کرده است . مصنف در این اثر مرافعات آتنیان و محاکم آنها را مورد تمسخر و استهزاء قرار

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: