مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گوهردار


معنی گوهردار

گوهردار. [ گ َ / گُو هََ ] (نف مرکب ) دارای گوهر. دارای جواهر : خوش می روی در جان من ، خوش می کنی درمان من ای دین و ای ایمان من ، ای بحر گوهردار من . مولوی (کلیات شمس ). || دارای نژاد. اصیل . نژاده . || دارای جوهر چنانکه تیغ و شمشیر و جز آن . جوهردار : جود و عدلش هر دو نعمت ساز و محنت سوز باد دست و تیغش هر دو گوهربار و گوهردار باد. امیرمعزی (از بهار عجم ).

معنی گوهردار- ترجمه گوهردار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گوهردار اینجا را کلیک کنید

هم معنی گوهردار


ترجمه گوهردار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گوهردارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گوهرخر

گوهرخر. [ گ َ/ گُو هََ خ َ ] (نف مرکب ) خریدار گوهر : گهرخریدند او را به شهرها چندان که سیر گشت ز گوهرفروش ، گوهرخر. فرخی . گاه گوهرپاش گردد گاه گوهرگون شود گاه گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. فرخی

معنی گوهرسلطان بیگم

گوهرسلطان بیگم . [ گ َ / گُو هََ س ُ ب َ گ ُ ] (اِخ ) یکی از دختران شاه طهماسب اول صفوی است . وی همسر سلطان ابراهیم میرزا پسر بهرام میرزا بوده است . (از تاریخ عالم آرای عباسی ص 135).

معنی گوهردان

گوهردان . [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) (...کوه ) این کوه میان بلوک ارسنجان و بلوک کمین در فارس واقع است . (از فارسنامه ٔ ناصری ص 338).

معنی گوهرشاد

گوهرشاد. [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) از خطاطان مشهور ایران و دختر خطاط معروف ، میرعماد بوده است . او در نزد پدر این هنر را آموخت و اولاد وی نیز از خطاطان معروفند. (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی گوهرخانم

گوهرخانم . [ گ َ / گُو هََ ن ُ ] (اِخ ) از همسران فتحعلی شاه و خواهر اللهیارخان آصف الدوله بوده است . (خیرات حسان ).

معنی گوهرشناس

گوهرشناس . [ گ َ / گُو هََ ش ِ ] (نف مرکب ) شناسنده ٔ گوهر. شناسنده ٔ جواهر. جوهری . گوهری : ببردند نزدیک گوهرشناس پذیرفت از اندازه بیرون سپاس . فردوسی . گهرگرچه افتد به کف بی سپاس گرامی بود نزد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: