مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گوهرخیز


معنی گوهرخیز

گوهرخیز. [ گ َ / گُو هََ ] (نف مرکب ) که گوهر از آن خیزد. که از آن گوهر برآید. که از آن گوهر به دست آید.

معنی گوهرخیز- ترجمه گوهرخیز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گوهرخیز اینجا را کلیک کنید

هم معنی گوهرخیز


ترجمه گوهرخیز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گوهرخیزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گوهرزبانی

گوهرزبانی . [ گ َ / گُو هََ زَ ] (حامص مرکب ) عمل گوهرزبان . سخن گویی به فصاحت و بلاغت . تیززبانی . گشاده زبانی . سخن گفتن به گشادگی : مه روی پوشیده در زیر میغ به گوهرزبانی درآمد چو تیغ. نظامی .

معنی گوهردان

گوهردان . [ گ َ / گُو هََ ] (اِ مرکب ) جای گوهر. جای نهادن گوهر. صندوقچه ٔ جواهرات .

معنی گوهرخانه

گوهرخانه . [ گ َ / گُو هََ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) خزانه . جایگاه جواهرات و زر و سیم : چو شد در گوش مقبولان درگاه در معنی ز گوهرخانه ٔ شاه . زلالی (از بهارعجم ).

معنی گوهررود

گوهررود. [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) نام شعبه ای از شعبه های سفیدرود گیلان است . (فرهنگ جغرافیایی کیهان ص 68).

معنی گوهرخری

گوهرخری . [ گ َ / گُو هََ خ َ ] (حامص مرکب ) عمل گوهرخر : تو گوهر کن از کان اسکندری سکندر خود آید به گوهرخری . نظامی . میان بسته هر یک به گوهرخری خریدار گوهر بود گوهری . نظامی .

معنی گوهرشادبیگم

گوهرشادبیگم . [ گ َ / گُو هََ ب َ گ ُ ] (اِخ ) زوجه ٔ سلطان شاهرخ میرزا فرزند و جانشین امیرتیمور گورکانی ، یکی از زنان نیکوکار و نامدار بوده است و از آثار و ابنیه ٔ خیریه ٔ او مسجد جامع، مدرسه و خانقا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: