مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گوهرخاتون


معنی گوهرخاتون

گوهرخاتون . [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) دختر سلطان مسعودبن محمدبن ملک شاه بن آلب ارسلان سلجوقی است ، وی ابتدا به همسری داودبن محمودبن محمدبن ملکشاه سلجوقی درآمد و پس از مدتی سلطان مسعود وی را به همسری دومین برادرزاده ٔ خود محمدبن محمود درآورد. (تاریخ گزیده ص 467 و 464).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گوهرخاتون اینجا را کلیک کنید

هم معنی گوهرخاتون


ترجمه گوهرخاتون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گوهرخاتونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گوهردان

گوهردان . [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش آستانه شهرستان لاهیجان . واقع در 3هزارگزی شمال آستانه . محلی جلگه و هوای آن معتدل و مرطوب و سکنه ٔ آن 1060 تن است . آب آن از حشمت رود و

معنی گوهرت

گوهرت . [ گ ُ هَُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس . واقع در 105هزارگزی خاور جاسک و 5هزارگزی جنوب راه مالرو جاسک به چاه بهار. جلگه و هوای آن گرمسیر و سکنه ٔ آن 490 تن است .

معنی گوهرتاب

گوهرتاب . [ گ َ / گُو هََ ] (نف مرکب ) تابنده چون گوهر. || (اِ مرکب ) پیراهنی که زنان در موسم گرما در برکنند و چنان لطیف باشد که بدن از اندرون مینماید. (آنندراج ) : به رشته ٔ زر خورشیدنوربافنده که ب

معنی گوهرخانه

گوهرخانه . [ گ َ / گُو هََ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) خزانه . جایگاه جواهرات و زر و سیم : چو شد در گوش مقبولان درگاه در معنی ز گوهرخانه ٔ شاه . زلالی (از بهارعجم ).

معنی گوهرپسند

گوهرپسند. [ گ َ / گُو هََ پ َ س َ ] (نف مرکب ) کسی که گوهر پسندد. جواهرپسند. گوهرپرست . گوهری : مرا با چنین گوهر ارجمند همی حاجت آید به گوهرپسند. نظامی . چو شه دید در گوهر دلپسند پسندیده شد کار گوه

معنی گوهرچقا

گوهرچقا. [ گ َ / گُو هََ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان . واقع در 38هزارگزی شمال باختر کرمانشاه و 1500گزی باختر شوسه ٔ سنندج . در دشت واقع و هوای آن سردسیر و سکن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: