مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گوزک


معنی گوزک

گوزک . [ زَ ] (اِ) گوزک پنبه . غوزه . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گوزک اینجا را کلیک کنید

هم معنی گوزک


ترجمه گوزک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گوزکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گوزگندم

گوزگندم . [ گ َ / گُو گ َ دُ ] (اِ مرکب ) بیخ گیاهی است که در نظر چنان نماید که گویا پنج شش دانه گندم است که بر هم چسبیده اند و خوردن آن منع آرزوی خاک خوردن کند. گویند اگر یک کیله از آن را باده رطل عس

معنی گوزفروش

گوزفروش . [ گ َ / گُو ف ُ ] (نف مرکب ) آنکه گوز فروشد. جوّاز. (منتهی الارب ).

معنی گوزغه

گوزغه . [ گ َ / گُو زَ غ َ / غ ِ ] (اِ) غوزه و غلاف پنبه را گویند، و معرب آن جوزغه است . (برهان ). غوزه ٔ پنبه ، و معرب آن جوزغه است . (از رشیدی ). قیاس کنید با غوژ. غوژه . گوزه . (حاشیه ٔ برهان قاطع

معنی گوزلک

گوزلک . [ گُزْ ل َ ] (اِخ ) دهی است از بخش دهدز از شهرستان اهواز واقع در 11 هزارگزی خاور دهدز، کنار راه مالرو راکه به کل خواجه بالا. جلگه و گرمسیر است و سکنه ٔ آن 82 تن است . آب آن از چاه و قنات تأمی

معنی گوزکلاغ

گوزکلاغ . [ گ َ / گُو ک َ ] (اِ مرکب ) میوه ٔ درخت سرو. (فرهنگ نظام ) : آن جوزگره نگر به صوف اخضر چون سرو که او گوزکلاغ آرد بر. نظام قاری (دیوان چ استانبول ص 123). || در صحاری گرمسیر نواحی کاشان و

معنی گوزگانی

گوزگانی . [ گ َ / گُو ] (ص نسبی ) منسوب به گوزگان : و از وی [ از انبیر قصبه ٔ گوزگانان ] پوستهاء گوزگانی خیزد که به همه ٔ جهان ببرند. (حدود العالم چ دانشگاه ص 97). رجوع به گورکانی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<