مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گوزک


معنی گوزک

گوزک . [ زَ ] (اِ) گوزک پنبه . غوزه . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گوزک اینجا را کلیک کنید

هم معنی گوزک


ترجمه گوزک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گوزکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گوزمغز

گوزمغز. [ گ َ / گُو م َ ] (اِ مرکب ) مغز گردو. مغز گردکان . جوزمغز : بگیرند مغز پنبه دانه و گوزمغز تیزگشته ...(ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). بگیرند بِرِنگ کابلی مقشر و خرمای دانه بیرون کرده از هر یکی ده درم ،

معنی گوزکنا

گوزکنا. [ ک ُ ] (اِ) یعنی جوز زمین ، چه کنا به معنی زمین هم آمده است ، و آن چیزی است که به هندی داتوره و عوام تاتوله و به عربی جوز ماثل و جوز ماثم و جوز ماثار و جوز مائل و جوز مقاتل و جوززب گویند. (بر

معنی گوزگره

گوزگره . [ گ َ / گُو گ ِ رِه ْ ] (اِ مرکب ) بر وزن و معنی جوزگره است و آن نوعی از گره باشد خوش نما و خوش طرح که مانند تکمه بر چیزها زنند. (برهان ). گرهی است به ترکیب جوز یعنی گردکان که به جوزگره معروف

معنی گوزده

گوزده . [ دَ / دِ ] (اِ) نوعی از صمغ باشد که رنگ آن به سرخی زند و از بوته ٔ خاری حاصل شودکه آن را جهودانه میگویند، و به عربی عنزروت خوانند، و به فتح زای فارسی هم آمده است . (برهان ) (مهذب الاسماء). کن

معنی گوزلک

گوزلک . [ ] (اِخ ) رباطی در گرگان که فرهنگستان در مقابل آن «دیدگاه » نهاده است .

معنی گوزلدره پایین

گوزلدره پایین . [ زَ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سلطانیه ٔ بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع در27 هزارگزی خاور زنجان و 12 هزارگزی راه عمومی . دامنه و سردسیر است و 1638 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و رو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: