مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گندنازار


معنی گندنازار

گندنازار. [ گ َ دَ ] (اِ مرکب ) بوستان گندنا. (ناظم الاطباء). زمینی که گندنا درآن کارند. جایی که گندنا در آنجا روید : بوستان توگندنازاری است بس که برمی کنی و می روید. سعدی (گلستان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گندنازار اینجا را کلیک کنید

هم معنی گندنازار


ترجمه گندنازار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گندنازارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گندنه

گندنه . [ گ َ دَن َ / ن ِ ] (اِ) گندنا. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 306).

معنی گندمینه

گندمینه . [ گ َ دُ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که در 18 هزارگزی خاور الیگودرز و 4 هزارگزی شمال شوسه ٔ الیگودرز به گلپایگان واقع شده است . هوای آن معتدل و سکنه ٔ آ

معنی گندناگون

گندناگون . [ گ َ دَ] (ص مرکب ) به معنی سبزرنگ باشد، چه گون به معنی رنگ و لون هم آمده است . (برهان ) (آنندراج ). کنایه از سبزرنگ مایل به اندک سیاهی . (غیاث اللغات ) : به چرخ گندناگون بر دو نان بینی ز

معنی گندنایی

گندنایی . [ گ َ دَ ] (ص نسبی ) به رنگ گندنا و به شکل گندنا : از خون دشمن تو گر سرخ رو نباشد سرسبزیش مبادا شمشیر گندنایی . رفیعالدین لنبانی .

معنی گندناپیکر

گندناپیکر. [ گ َ دَ پ َ / پ ِ ک َ ] (ص مرکب ) به شکل گندنا. به مانند گندنا، معمولاً مشبه در این مورد تیغ و خنجر است : هر کجا شمشیر گندناپیکر او در سبزه زار سرهای خصمان ملک به چرا آمده است از شاخ زعفرا

معنی گنده بغل

گنده بغل . [ گ َ دَ / دِ ب َ غ َ ](ص مرکب ) کسی که خوی و نم زیر بغلش بسیار بدبو باشد. اَذفَر. ذَفِر. (منتهی الارب ). اِصَن ّ : با زبان معنوی گل با جعل هر زمان گوید که ای گنده بغل . مولوی . - امثال

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<