مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گندنازار


معنی گندنازار

گندنازار. [ گ َ دَ ] (اِ مرکب ) بوستان گندنا. (ناظم الاطباء). زمینی که گندنا درآن کارند. جایی که گندنا در آنجا روید : بوستان توگندنازاری است بس که برمی کنی و می روید. سعدی (گلستان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گندنازار اینجا را کلیک کنید

هم معنی گندنازار


ترجمه گندنازار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گندنازارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گندمیان

گندمیان . [ گ َ دُ] (اِ) تیره ٔ گندمیان یا غلات ، یکی از بزرگترین تیره های نباتات تک لپه و شماره ٔ جنسهای آن متجاوز از 3500 است . غلات مختلف مانند گندم و جو و برنج و تمام رستنی هایی که معمولاً آنها

معنی گندنده

گندنده . [ گ َ دَ دَ / دِ ] (نف ) آنچه گندد. رجوع به گندیده شود.

معنی گندمه

گندمه . [ گ َ دُ م َ / م ِ ] (اِ) گرهی باشد سخت ،و آن از بدن آدمی برمی آید، و عربان ثؤلول می گویند و فارسیان اژخ . (برهان ) (آنندراج ). آزخ . آژخ . زخ . ژخ . بالو. وارو. پالو. زگیل . سگیل . گوک : ثؤ

معنی گنده

گنده . [ گ ُ دَ / دِ ] (اِ) پهلوی گوندک ، ارمنی گوند ، (گلوله کره )، گندک (گلوله کره ). رجوع شود به اساس اشتقاق فارسی و هوبشمان 936. به این معنی نیز در اراک (سلطان آباد) گنده . (حاشیه ٔ برهان

معنی گندمین

گندمین . [ گ َدُ ] (ص نسبی ) منسوب به گندم . از گندم : گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید کو نان گندمین نخورد جز که سنگله . بوذر کشی (از حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ). مر سخن را گندمین و چرب کن گ

معنی گندمینه

گندمینه . [ گ َ دُ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که در 18 هزارگزی خاور الیگودرز و 4 هزارگزی شمال شوسه ٔ الیگودرز به گلپایگان واقع شده است . هوای آن معتدل و سکنه ٔ آ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: