مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گم اسحاق


معنی گم اسحاق

گم اسحاق . [ گ ُ اِ حا] (اِخ ) دهی است از دهستان میان آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد که در 36هزارگزی جنوب میان آباد واقع شده است . هوای آن معتدل و سکنه اش 92 تن است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن پنبه و بنشن و شغل اهالی زراعت ، مالداری و صنایع دستی آنان قالیچه بافی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گم اسحاق اینجا را کلیک کنید

هم معنی گم اسحاق


ترجمه گم اسحاق


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گم اسحاقمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گم گول

گم گول . [ گ ُ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از بخش صالح آباد شهرستان ایلام که در 12000گزی شمال باختری صالح آباد و 6000گزی باختری راه شوسه ٔ ایلام به مهران واقع شده است . هوای آن سرد و سکنه اش 200تن است . آب آ

معنی گلیوک

گلیوک . [ گ َ ] (اِخ ) اصل آن گلویک است . رجوع به گلویک شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی گلینوس

گلینوس . [ گ َ نُس ْ ] (اِخ ) رجوع به گلینوش شود.

معنی گم کردن

گم کردن . [ گ ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فَقد. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی چ دبیرسیاقی ص 72 ح ). فقدان . (دهار). هرزه کردن . خله کردن . (یادداشت مؤلف ). مفقود کردن . نیست کردن . (ناظم الاطباء). تلف ک

معنی گم رفتن

گم رفتن . [ گ ُ رَ ت َ ] (مص مرکب ) غلط رفتن . (آنندراج ) : بسی گم میروی خود را ادب کن . چو ره گم کرده ای خضری طلب کن . غنیمت (از آنندراج ).

معنی گم درق

گم درق . [ گ ُ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آجرلو از بخش مرکزی شهرستان مراغه که در 46هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 14هزارگزی خاور راه شوسه ٔ صائین دژ به میاندوآب واقع شده است . هوای آن معتدل و سکنه ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: