مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل زرد فلک


معنی گل زرد فلک

گل زرد فلک . [ گ ُ ل ِ زَ دِ ف َ ل ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب عالمتاب است . (برهان ) (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل زرد فلک اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل زرد فلک


ترجمه گل زرد فلک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل زرد فلکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل سوری

گل سوری . [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) همان گل سرخ است . (آنندراج ). گل آتشی از اسفرمهاست . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ) : روزی تو به جنگ شوی روی تیغ تو باغی کند پر از گل سوری و ارغوان . فرخی . تاج

معنی گل رازقی

گل رازقی . [ گ ُ ل ِ زِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) از گلهای بسیار معطر و خوشبوست که به سوسن سفید معروف است . رجوع به رازقی شود.

معنی گل زدن

گل زدن . [ گ ُ زَ دَ] (مص مرکب ) کنایه از طلب کردن حریف را برای جنگ و این رسم کشتی گیران ولایت است . (آنندراج ) : به خصم گل زدن از دست ما نمی آید وگرنه آبله ام تشنه ٔ مغیلان است . صائب (از آنندراج )

معنی گل رنگ

گل رنگ . [ گ ُ ل ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گل کاجیره . کاچیره . کازیره . گل عصفر. گل کاغاله . بهرمان . کافشه . احریض . و رجوع به کاجیره شود.

معنی گل سرشوی

گل سرشوی . [ گ ِ ل ِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گلی که زنان و بعض از جوانان موی را بدان شویند و آنرا گل جعدسا نیز گویند. (آنندراج ). طین فارسی . (بحر الجواهر). گل معروفی است که از دو فرسخ میانه ٔ

معنی گل ساعت

گل ساعت . [ گ ُ ل ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) از تیره ٔ نزدیک به گل آویز است و قسمت قابل مصرف آن قسمت هوایی گیاه است ، موارد استعمال آن عصاره ٔ مایع و تنتور پاسیفلور است . رجوع به گیاه شناسی گل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<